HÖGTRYCK SKAPAR UNDERSKOTT

I produktionen på Scania är trycket högt och marginalerna små. Det starka orderläget pressar produktionen till det yttersta och Scania tar nu till alla medel för att rekrytera duktiga medarbetareUtan rätt kompetens stannar produktionen och bland CNC-operatörer är bristen som störst. CNC-operatörer datorstyr till exempel robotar, svarvar och fräsar som tillverkar artiklar för motorer och växellådor.

– Läget är akut för att vi ska klara den nuvarande produktionsvolymen säger Thomas Westerlund som koordinerar insatserna för att säkra kompetensförsörjningen.

Sök jobb som CNC-operatör här.

För att hitta medarbetare med rätt kompetens görs nu stora ansträngningar  Det sker genom Scanias egna rekryteringskanaler såväl som ett nära samarbete med bland annat rekryteringsföretaget Lernia som engagerats både för rekrytering och utbildning.

Den starka högkonjunktur som råder gör att konkurrensen om medarbetare är mycket hård. Som komplement till rekrytering och utbildning tas därför ett antal interna initiativ på företaget.

I regi av Mälardalens Tekniska Gymnasium genomförs en koncentrerad CNC-utbildning för Scaniaanställda montörer, verkstadstekniker och teamledare med teknikintresse. Utbildningen startar under våren och omfattar 16 veckor, varav nio veckor är praktik.

Varje utbildningstillfälle omfattar fyra studenter och planeras att starta var femte vecka. Därmed räknar Scania att årligen kunna utbilda mellan 30 och 40 nya CNC-operatörer till avdelningar där bristen är som störst. . För teknikintresserade medarbetare är utbildningen en naturlig utvecklingsväg.

Utöver arbetet med att utbilda existerande medarbetare, räknar verkstäderna med att kunna rekrytera 25 till 30 CNC-operatörer bland årets avgångselever från Mälardalens Tekniska Gymnasium.  

Lärlingsprogram och extern utbildning i samarbete med olika leverantörer är också exempel på aktiviteter som genomförs under 2018.

På längre sikt är arbetet med  att locka medarbetare till Södertälje som stad viktigt. Detta görs bland annat genom att visa  kommunens attraktivitet som bostadsort och stärka dess ställning som kärnan för teknikutveckling i Sverige. I början på året invigdes Södertälje Science Park som ett led i detta. .

Är du, eller någon du känner intresserad av att jobba hos oss på Scania? Välkommen att söka:

Sök jobb som CNC-operatör här.