FULL AKTIVITET VID SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK

Den 30 januari invigdes Södertälje Science Park och i samma veva öppnar nya KTH Campus Södertälje.

Med 1 200 utbildningsplatser och helt nya forskartjänster är ambitionen att bli en innovativ utvecklingsarena och kunskapsnod för hållbara produktionsflöden. Bakom iniativet står utöver Scania även Södertälje kommun, KTH, AstraZeneca och Acturum.

Högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var på plats vid invigningen av Södertälje Science Park, liksom Scanias VD Henrik Henriksson. Henriksson var tydlig med att Scania fortsätter sin satsning inom Södertälje.

– Vi har sedan länge samlat forskning, utveckling och tillverkning av strategiska komponenter här i Södertälje.

Henrik Henriksson

VD Scania

Syftet med Science Park är att öka konkurrenskraften inom hållbar produktion på världsmarknaden. För Henriksson är hållbarheten i Scanias tillverkning viktig:

– Vi utmanar oss själva hela tiden i att bli bättre, det är en del av vårt DNA.

Han menar också att Scania blir bättre genom samverkan. Att bli världsbäst inom produktion längs hela produktionsflödet går inte att uppnå på egen hand.

Södertälje har hundrafemtioårig erfarenhet av produktion och tillverkning och har byggt en unik och bred kompetens tack vare företag som Scania och AstraZeneca. Det är också den kommun i Stockholms län som har mest industriverksamhet och som står för över tio procent av Sveriges totala produktion. I Södertälje arbetar var tredje anställd inom industrisektorn och är den kommun i Sverige som har flest patent per invånare.

Södertälje Science Park är en del i arbetet att genom utbildning och forskning stärka Sveriges förutsättningar som ett attraktivt produktionsland. Härigenom räknar Scania med att få tillgång till ny kunskap, ny kompetens och framtidens medarbetare och samtidigt bidra till ett mer attraktivt Södertälje.

Den 31 januari startar också Södertälje Science Week med ett 60-tal olika aktiveter, seminarier och workshops på temat forskning, innovation och utveckling.