Från idé till produkt – vinnarna av Innovation Challenge är utsedda

Digitala lösningar stod på agendan när Scaniaanställda presenterade sina förslag på nya tjänster och produkter i Innovation Challenge. Vinnarna får i upp till sex månader arbeta med att ta förslagen från idé till färdig produkt.

Scania Innovation Challenge är en inspirationskampanj startad för att få fram nya, spännande digitala lösningar som främjar hållbara transporter. Efter ansökningsperioden utsågs den 6 november två vinnande förslag. Grupperna som har tagit fram förslagen kommer att få ta med sina idéer in i Innovation Factory, ett inkubatorkoncept där de får chansen att utveckla idéerna.

Scania Innovation Challenge
Vinnarna utsågs av en jury bestående av representanter för olika avdelningar inom Scania.

– Vi har valt ut två vinnare, men inga förlorare. Alla förslag har varit intressanta, säger Claes Erixon, Head of Research and Development.

Mattias Lundholm, Vice President Connected Services and Solutions och även han medlem i juryn, höll med:

– Det var bra initiativ allihop. Det är ett faktum att vi behöver kompetenser inom alla områden som presenterades. Eftersom vi var tvungna att landa i två alternativ fick vi med hjälp av ett par omröstningar fram de två vinnande initiativen. Det var inte lätt.

Bränsleoptimerade leveranser

De vinnande bidragen, Scania Proactive Routing och The Game, fokuserar på bränslebesparingar och vidareutbildning av förare.

Proactive Routing är ett koncept där användandet av live-data i kombination med historisk data ska kunna bränsleoptimera leveransrutten och på så sätt sänka kostnader för åkerier.

– Användargränssnittet är mer eller mindre klart i och med Scania One. Nästa steg är att förstå algoritmen. Ingen annan gör det här så det blir unikt för Scania, säger Neil Coghlan, som tillsammans med Anders Appelsved och Mathias Zetterfeldt tagit fram förslaget.

Spelupplevelse för förare

Det andra förslaget, kallat The Game, går ut på att leverera en spelupplevelse till förare med uppgifter de ska genomföra relaterat till bränslebesparing. Man vill även använda plattformen för att vidareutbilda förarna för att de ska få de kunskaper som kommer att krävas av dem i framtiden i och med införandet av självkörande fordon.

– Vi har funderat på gamification länge. Nu kopplar vi det till transporter och använder gamification för att ha kvar förarna i framtiden, säger gruppen bestående av Bashar Mengana, Jonatan Mossberg, Anders Lundsgård och Kristofer Enelund.

Bakgrund

Scania Innovation Challenge riktar sig till Scaniaanställda i Södertälje där deltagarna uppmuntras att gå ihop i lag om två till tre personer.

– Vi hoppas få se team av deltagare med olika roller och bakgrunder. För att lösningen som tas fram ska bli framgångsrik krävs fler roller i laget än utvecklare, det krävs även deltagare som förstår affären, säger Clara Wallin, Market Introduction Manager på Connected Services.

Läs hela artikeln