Förutvecklingens förenta nationer

Från Europa till Asien vidare till Oceanien. När det handlar om utveckling av autonoma transportlösningar finns det hela fjorton nationaliteter representerade. Det är avdelningen Predevelopment som rekryterar världen över.

Laura Dal Col är utvecklingsingenjör från Italien med en teknologie doktorsexamen i reglerteknik från LAAS-CNRS (Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes) i Toulouse i Frankrike och arbetar på Tekniskt Centrum sedan årsskiftet. Kollegorna på avdelningen kommer från Ryssland, Österrike, Pakistan, Kina, Sydkorea, Portugal, Indien, Storbritannien, Iran, Frankrike, Ukraina, Syrien, Australien. Och Sverige.

– Den kompetens vi söker finns oftast globalt. Vi har heller inget krav på att de som vill jobba hos oss ska kunna prata svenska, säger Per Sahlholm, Platform & Architecture.

Fokus ligger istället på viktigare egenskaper.

För Lauras del började det med en 3-månaders utbytesperiod på KTH i Stockholm under 2015.

– Det var då jag träffade folk som jobbade med platooning och började bygga mitt nätverk. 

Stor förändring

När hon sedan var klar med sin utbildning var hon intresserad av att göra karriär på ett företag. När hon letade efter vissa specifika jobb hittade hon ett hon gillade på Scania. Det blev en stor förändring att flytta hit, men till det bättre.

– Det är så lätt att bo i Stockholm. Alla är hjälpsamma även om jag ännu inte kan flytande svenska.

Hon uppskattar att arbetet omfattar långsiktigt arbete, projekt som kan pågå under flera år där de till exempel bygger hållbara automationslösningar som länkar ihop den automatiska ledningscentralen med Scanias intelligenta, självkörande fordon.

– När man gör en lång resa är det verkligen tillfredsställande att få se slutresultatet. Att få bygga sin expertis genom att omsätta den teori jag har med mig från universitetet till praktik är fantastiskt. 

– Scania är ett internationellt företag och erfarenhet utifrån vidgar perspektiven. Fördelarna behöver upplevas!

Ger mycket tillbaka

Men också att det kan handla om att fixa specifika problem som ska kunna åtgärdas snabbt. Att arbeta i agila team med de som har mer erfarenhet är också något som passar henne – det ger tillbaka mycket både arbetsmässigt och personligt.

En av de stora fördelarna med Scania tycker Laura är att det går att testa hela tiden.

– Allt finns tillgängligt och att det inte är så byråkratiskt gör att vi kan arbeta snabbt och i och med det få en snabb utveckling.

Gunnar Tornmalm är chef för Predevelopment och berättar att den mångkulturella grupperingen är något som har vuxit fram och att miljön ger en ödmjukhet inför vad andra tycker och tänker vilket bidrar till minskade låsningar och definitivt ökad kreativitet.

– Scania är ett internationellt företag och erfarenhet utifrån vidgar perspektiven. Fördelarna behöver upplevas!

Men alla olika nationaliteter får förstås konsekvenser: 

– Vårt arbetsspråk är dålig engelska och det är vi stolta över!

” Scania är ett internationellt företag och erfarenhet utifrån vidgar perspektiven.”