Engagemang för flyktingungdomar

Nathalie Ibrahim arbetar med avtal på Scania Sverige, Emmanuel Amadasun med kvalitetsfrågor på Inköp och Martin Cato med grundmotorutveckling på R&D. De har alla anmält sig som mentorer för nyanlända flyktingungdomar i Södertälje.

Scania har tillsammans med War Child och Södertälje kommun tagit initiativ till samverkansprojektet Together. Organisationen arbetar med psykosocialt stöd, skydd och utbildning till barn och unga i 15 krigsdrabbade länder. Det är dessa metoder som ligger till grund för arbetet i Together. Under de kommande månaderna kommer utvalda mentorer bland Scaniamedarbetare att vägleda och stötta tonåringar för att underlätta deras nya liv i Sverige. Upplägget startar med en period av gruppaktiviteter för att bygga relationer och förtroende innan det övergår i mer traditionella träffar mellan mentor och adept.

Ur­vals­pro­cess

Efter en urvalsprocess antogs 17 Scaniamedarbetare som mentorer. Men innan de startar sitt uppdrag har de genomgått flera dagars utbildning under ledning av War Child. Organisationen bedriver sedan tidigare verksamhet med inriktning på psykosocialt stöd åt barn och ungdomar i krigsutsatta områden och på flyktingboenden i Nederländerna.

– Vi utbildar de nya mentorerna i hur man arbetar med ungdomar med erfarenhet av konflikter, berättar Ernst Suur, War Child. De måste vara medvetna om ungdomarnas situation. Vårt uppdrag är inte främst att ge råd utan genom aktivt deltagande bidra till de blir en del av det nya samhället, att öka deras självförtroende och utsikter att få nya vänner.

Metoden bygger till stor del på att detta sker genom fysisk aktivitet i form av lek och spel som främjar tillit. Den sammanfattas som enjoyment, engagement, empowerment och employability – glädje, engagemang, handlingskraft och anställningsbarhet.

– Vi vet av erfarenhet att ungdomarna behöver återfå förmågan att lita på vuxna. Och mentorn, å sin sida, måste vara beredd att lämna sin komfortzon.  

 

Varför vill du vara mentor?

Nathalie Ibrahim, Scania Sverige: Det var en kollega som tipsade mig och jag kände direkt att det här var något som jag skulle göra. Jag brinner för människor. Med min bakgrund som träningsinstruktör sedan sex år tillbaka är detta ett bra sätt att utöva rörelse och träning. Jag sysslar bland annat med brasiliansk jiu jitsu och löpning. När den stora flyktingvågen kom 2015 var jag volontär hemma i Salem samtidigt som jag jobbade på ungdomsgården. Jag kunde vara en brygga för de nyanlända flyktingungdomarna att hitta till ungdomsgården och träffa svenska ungdomar.

Emmanuel Amadasun, SQA Quick Team. Inköp: Jag är själv invandrare från Nigeria och har lyckats i Sverige. Utifrån den erfarenheten kan jag hjälpa andra som är i samma situation som jag en gång var. Det kan vara krävande och utmanande men jag är taggad. Sverige och Scania har gett mig så mycket och det blir ett sätt att ge tillbaka.

Martin Cato, Powertrain Development, Strength Testing: Jag känner att jag vill bidra i en viktig sak. Det har jag tänkt länge men inte riktigt vetat vart jag skulle vända mig. När jag såg detta kändes det självklart att engagera mig. Jag brukar träna löpning på lunchrasterna och rörelsen i samverkan med ungdomarna blir ett lättsamt sätt att skapa en relation. Förhoppningsvis blir detta ett livslångt engagemang som öppnar dörren till en annan värld.