En ny bränslestandard

Eva Iverfeldt kombinerar arbetet som drivmedelsansvarig på Scania med uppdraget som ordförande för kommittén som ska utveckla en ny svensk standard för motorbränslen. ”Utan bränslestandardisering får vi inga optimerade motorer”, säger hon.

Förnybara bränslen har en central roll i Scanias arbete för en övergång till hållbara transporter. Företaget har gått i bräschen för alternativa bränslen under de senaste 30 åren och har idag marknadens bredaste utbud av fordon för alternativa bränslen. Men innan ett bränsle kan användas måste det standardiseras och godkännas.

I Sverige sköts den uppgiften av kommittén för motorbränslen, under tillsyn av Swedish Standards Institute (SIS). I kommittén sitter nära trettiotalet experter från olika transportmyndigheter och bränsleleverantörer samt fordons- och motortillverkare som Scania. Sedan början av 2018 leds arbetet i kommittén för motorbränslen av Scania-medarbetaren Eva Iverfeldt.

Bränslestandard med hänsyn till hälsa, ekonomi och motorprestanda

- Bränslekommitténs viktigaste uppgift är att se hur vi kan specificera kraven för införandet av förnybara bränslen”, förklarar Iverfeldt. ”Oavsett om det gäller befintliga bränslen, genom att tillsätta större andelar förnybart bränsle i diesel eller bensin, eller med en helt ny specifikation. Vi måste kunna optimera båda delarna. Därför behöver vi gemensamma specifikationer, eller bränslestandarder.

Prestanda, folkhälsa och hållbarhet är också viktiga aspekter.

”Myndigheterna reglerar bränslen precis som de försöker reglera folkhälsan”, säger Iverfeldt. ”Bränslestandardiseringen gör att vi kan optimera en motor. Om vi inte driver på för att få standarder för förnybara bränslen har vi inga överenskomna bränslen att jobba med. Därför är det jätteviktigt att vi kommer överens om specifikationerna. Klimatförändringarna och olika hälsoproblem gör att vi behöver kunna ta nya standarder i bruk snabbt.”

Än lever förbränningsmotorn

Trots att eldrivna transporter blir allt vanligare tror branschexperter att förbränningsmotorn fortfarande har en viktig roll att spela. Iverfedt instämmer:

- Ny teknik utvecklas hela tiden, men förbränningsmotorn kommer att förbli viktig ett tag till. Därför måste vi se till att den kan drivas med förnybara bränslen.

Bränslestandarder är viktiga för att transportindustrin ska kunna bryta med det förflutna

Även om Iverfeldt bara har varit ordförande för bränslekommittén i några månader, har hon varit medlem av den i åtta år. Kommitténs arbete och de regelbundna mötena med kollegor runt om i Europa är något hon även har nytta av i jobbet som drivmedelsansvarig, en tjänst hon har haft under de sex senaste av sina 20 år på Scania.