En intelligens utöver det vanliga

Efter två år vid Volkswagenkoncernens centrala forskning i Wolfsburg vet Mikael Johansson, förutveckling av autonoma fordon, allt om hur han får ett autonomt fordon att köra den önskade vägen. Han har arbetat med utveckling av elsystem på Scania i nio år. När möjligheten att arbeta med självkörande fordon och AI – artificiell intelligens – i Tyskland kom var det alla rätt!

– Jag önskade prova på något annat, och gärna utomlands. Idag har jag också mycket nytta av det jag lärde mig. Projekten som man arbetar med på koncernforskning i Tyskland ligger allra längst fram inom VW-koncernens forskning med att ta fram koncept för färdiga produkter, även om mycket arbete återstår i linjen hos respektive märke innan det är klart för lansering.

Mikael Johansson arbetade sina två år i ett samarbetsprojekt med VW Koncernforskning, Scania och MAN. Det senaste året och fram till i somras arbetade han enbart med AI. Det kan handla om bildbehandlingsprogram som tolkar och klassificerar kamerabilder för att ta fram den intressanta informationen:

– Vi tränar neutrala nätverk för att det ska klassificera vilka pixlar som är väg och vilka som är något annat för att fordonet ska förstå var det går att köra. Idag är Mikael hemma i Södertälje och jobbar vidare med autonoma lastbilar och bussar. Han har ett speciellt fokus på AI och vidare utvecklar det som han arbetat med i Wolfsburg.

– AI finns i alla branscher – medicin, reklam, ekonomi. Grundalgoritmen är densamma och det är bara ett annat sätt att utveckla.

Scania växer snabbt inom området och det handlar om att lära sig mycket av varandra inom VW-gruppen. Det finns olika sätt att utveckla autonoma fordon. Antingen matar man in information ”om detta händer gör fordonen si, om något annat händer gör fordonen så”.

– Det har fördelar eftersom det är förutsägbart, men har också en begränsning eftersom det är svårt att fånga in alla scenarier och det kan även vara väldigt svårt att formulera det exakta beteendet i vissa komplexa fall. 

– AI finns i alla branscher – medicin, reklam, ekonomi. Grundalgoritmen är densamma och det är bara ett annat sätt att utveckla.

Mikael Johansson

Som en svart låda

Med AI-metoden matas en massa data in och mjukvaran anpassar algoritmen och fångar in mycket mer på ett mer abstrakt sätt.

– Det är som en svart låda, det kan hantera mycket information och är ett kraftfullt verktyg men inte så förutsägbart. Så det gäller att kombinera olika teknologier för att ta tillvara på deras respektive styrkor och kompensera för varandras svagheter. Med den varianten av AI som fått stort genomslag på senare tid talar man om exakt vad som är rätt och fel och algoritmen tränas till att efterlikna det.

Vid tester på provbanan har det enligt Mikael Johansson gått relativt bra

– inga katastrofer utan i så fall har fordonet snarare inte startat alls eller kört uppenbart dåligt, till exempel väldigt ryckigt.

Lär sig bra beteende

 – Det finns olika sätt för AI att lära sig. Med metoder som ännu inte fått så stort genomslag kan algoritmen tränas genom att man inte i detalj talar om vad som är rätt och fel utan på en högre nivå. För ett självkörande fordon kan man till exempel tänka sig att man programmerar in vad som är ett bra – komma fram till önskad destination – respektive dåligt – krocka – beteende vid körning. Sen lär sig algoritmen själv det exakta beteendet för att uppfylla dessa övergripande mål.

Nästan som magi

Låter man sedan algoritmen testa detta miljoner gånger kan man få ett användbart resultat. Men det måste så klart i så fall göras i simulering och inte verklig körning och en sådan simuleringsmiljö som är tillräckligt realistisk saknas ännu.

– AI-teknologin är egentligen inte ny eller svår att använda sig av. Den har fått genomslag nu eftersom det först nu finns tillräckligt kraftiga datorer för att klara de tunga beräkningarna. Det är nästan som magi när man ser vad AI klarar av och i framtiden kommer utvecklingsarbete handla mer om att använda stora datamängder och träna AI-algoritmer för att hitta nya funktioner. Det är ett helt annat sätt att jobba på! •