En hållbar verksamhet är en nödvändighet

Hållbarhet är inget modeord. För Scania är det en verklighet som också ställer höga krav på leverantörerna. Det är orsaken till att ”Sustainability Supplier Day” anordnas.

Omkring 200 personer från 140 av Scanias leverantörer samlades den 5 december på Scandic Skogshöjd i Södertälje för Sustainability Supplier Day.

Syftet var att utbilda leverantörerna i frågor som: Vad är hållbarhet? Vilka krav ställer Scania på sina leverantörer? Hur ska vi tillsammans bli bättre?

Först ut bland talarna var VD Henrik Henriksson som började med en lägesbeskrivning av en helt ny verklighet, driven av det han kallade ”digital and disruptive forces”.

– Med det här följer också en omställning mot en mer hållbar värld och det måste vi öppna ögonen för, säger Henrik Henriksson.

Andreas Follér, Sustainability Manager på Scania och en annan av dagens talare, betonade vikten av att inte fastna i diffusa modeord:

– För ett företag som Scania gäller det att vara konkret och sätta tydliga mål. Vi gör det genom att säga att vi helt ska drivas av fossilfri el 2020 och att sänka koldioxidutsläppen med 50 procent senast 2025. Samtidigt måste målen kopplas till den verklighet som våra leverantörer upplever. Att bara prata om hållbarhet i termer av en vision som ska uppfyllas om 20 år urholkar arbetet.

En av Andreas Follérs arbetsuppgifter handlar om att berätta om hållbarhet. En utmaning som kräver eftertanke.

– Det gäller att inte göra det moralistiskt eller på ett sätt som känns negativt och pressande. Hållbarhet måste upplevas som positivt.

Det är också stor skillnad mellan olika länder.

Andreas Follér
"Fokus och ambition skiftar. Men de senaste fem, tio åren har vi sett att hållbarhet nästan har blivit ett eget språk, ett sätt att prata och förstå varandra över världen", säger Andreas Follér.

Just samarbete och dialog mellan olika företag är helt avgörande för att hållbarhetsarbetet ska få verklig effekt. Eller som Scanias VD Henrik Henriksson sa när han vände sig till de inbjudna leverantörerna:

– I dag är det inte möjligt att driva ett företag som inte är hållbart. Den tiden är förbi. Vi sträcker ut en hand till er, vill att ni tar det här på allvar och följer med oss på resan.

Tre frågor till Emelie James, Sustainability Business Developer på Scania.

Vad var syftet med den här dagen?

– För att Scania ska bli en ledare inom det här området räcker det inte bara med att sälja en lastbil som är hållbar. Hela kedjan måste leva upp till våra hållbarhetskrav och därför vill vi utbilda våra leverantörer. Temat för dagen var transparens och samarbete. Både vi och våra leverantörer står inför stora utmaningar för att skapa en ansvarsfull leverantörskedja och det krävs att intressenter samarbetar.

Vilka insikter hoppas du att deltagarna fick med sig?

– Vi vill att våra leverantörer ska börja samarbeta. Syftet med de workshops som vi anordnade var att konkurrenter skulle sitta ner och diskutera vilka risker de ser i dag och hur vi tillsammans kan hitta lösningar.

Hur kommer ni att följa upp arbetet?

– Eftersom vi har flera tusen leverantörer kommer vi fortsätta att utbilda dem. Hållbarhet är inget projekt, utan ett pågående arbete. Materialet från våra workshops kommer vi att analysera för att se hur vi kan dra det vidare. Det kommer garanterat att startas fler samarbetsprojekt efter denna dag.