En fabrik för innovationer

Det finns tv-program där uppfinnare och visionärer får chansen att förvandla sin idé till verklighet genom att presentera den för en grupp personer som kan tänka sig att ställa upp med investeringsmedel. Nu har möjligheten kommit till Scania. Inte genom ett tv-program men via Scania Innovation Factory.

Helena Malmberg är ansvarig för att bygga upp verksamheten under ett tvåårigt pilotprojekt. Syftet är att lära sig ta vara på medarbetarnas kreativa idéer på ett mer strukturerat sätt:

– Det finns mycket spännande idéer hos Scanias medarbetare och Scania Innovation Factory handlar om att ge möjligheten att utveckla dessa idéer, att stimulera till att tänka fritt.

Flera företag arbetar redan på detta sätt och Helena har gått igenom en mängd modeller innan hon landade i Executive Champions, som är steget in i Scania Innovation Factory.

– Medarbetare, främst inom R&D i första skedet, hör av sig med sin idé som – om den ligger inom de kriterier som satts upp – presenteras för R&D-chefen Claes Erixon och hans sektorchefer.

Nyskapande och gärna lite galet

De idéer som läggs fram för Executive Champions ska på något sätt skapa värde för Scanias affär och möta ett kundbehov.

– Tanken är att det ska vara nyskapande och gärna lite galet.

Medarbetaren berättar om sin idé genom en presentation på sju minuter, en pitch. Om någon i gruppen anser att den är värd att utveckla vidare får personen lämna sin ordinarie tjänst för att under ett visst antal månader utveckla sitt koncept i Scania Innovation Factory.

– Vi bedömer idéerna individuellt utifrån ett strategiskt perspektiv. Ofta får inte de mest högtflygande planerna chansen att utvecklas till något mer, men här handlar det om att ta en liten risk för att kunna få fram något fantastiskt i slutändan, säger Claes Erixon.

Utforska idéns potential

Det unika med Scania Innovation Factory är att beslutet tas där och då. De som får chansen att jobba vidare med sin idé kommer att sitta i anslutning till Scania men inte på sitt kontor. När den bestämda tiden löpt ut utvärderas arbetet. Helena säger:

– Det handlar inte om att ha någonting helt färdigt för marknaden, men en funktionell prototyp som bedöms som relevant utifrån kundnytta och affärsmöjlighet. Det hela bygger på att utforska potentialen i idén.

Första dragningen sker i juni

Om det visar sig att idén växt till något som är värdeskapande för Scania kommer den att tas in i processer för att se om det fungerar i ett större sammanhang. Det som är bra men inte passar just Scania innebär att medarbetaren återgår till sitt ordinarie arbete en erfarenhet rikare. Det kan också bli så att personen får stöd att jobba vidare, genom start-up-företag. En första dragning av potentiella idéer för Executive Champions kommer att ske i juni, något som Helena ser fram emot:

– Det ska bli spännande att se vilka som söker. Det gäller att vara både kaxig och driven och jag hoppas att vi hittar flera guldkorn bland ansökningarna. Här kommer människor få chansen att jobba utifrån en starta-eget mentalitet men med vårt skyddsnät. Scania är fortfarande Scania.