Eldriften är här för att stanna

Både miljöfördelar och allt starkare ekonomiska argument gör eldrivna fordon viktiga för utvecklingen av hållbara transporter.

Hållbara lösningar är inte bara en av de mest omvälvande trenderna inom transportbranschen – de är även själva grunden för sunda affärer. Scania arbetar brett med olika hållbara transporttekniker för att ersätta fossila drivmedel. Eldrivna transporter är en viktig länk i den strategin.

Betydelsen av elektrifieringen

Nils-Gunnar Vågstedt, ansvarig för Scanias forskning kring eldrift, förklarar hur viktig denna trend är i ett globalt perspektiv.

– Till att börja med finns det en växande global medvetenhet om eldrift och dess fördelar för miljön, som möjlighet till klimatneutral teknik, tystare fordon och obefintliga utsläpp av partiklar, säger han.

– Vid sidan av de minskade utsläppen bidrar eldrivna fordon även till en väsentligt minskad energiförbrukning.

Transportbranschen välkomnar eldrift

Det finns många krafter som driver elektrifieringen av transportindustrin. Även om långdistanstransporter ligger lite efter resten av branschen här, håller de snabbt på att komma i kapp, med ett växande antal biobränslehybrider och helt eldrivna fordon på marknaden. Här spelar Scania en ledande roll.

En anledning till de snabba förändringarna inom transportbranschen är att eldrift blir allt mer ekonomiskt bärkraftig i sig utan ytterligare subventioner som krävdes i teknikens tidiga utveckling.

– När driftsekonomin och samhällets viktigaste mål för minskad miljöpåverkan går hand i hand, blir den bästa lösningen ett enkelt val. Det kommer att stöpa om transportindustrin som den ser ut i dag, förklarar Nils-Gunnar Vågstedt.

"Frågan är inte ifall elektrifieringen lyfter, utan när den gör det."

Nils-Gunnar Vågstedt

Bromsar elektrifieringen

Batterier och infrastruktur är de stora utmaningarna på resan mot elektrifiering av fordonen. Båda behöver fortfarande mycket utveckling innan eldrivna fordon kan slå igenom brett, parallellt med arbetet att utveckla de mer etablerade, batteriberoende hybridteknikerna.

Nils-Gunnar Vågstedt och hans medarbetare på Scania är medvetna om att det fortfarande finns mycket att göra.

– Det är redan en stor efterfrågan på fordonsbatterier av alla storlekar och vi är bara i början av teknikutvecklingen. Vi går i rätt riktning och allt händer snabbt, men mer hållbara batterier behöver utvecklas. De måste hålla längre, ha högre kapacitet och bli billigare. Som bransch måste vi också se till att framställningen av råvaror, den energiintensiva produktionen och återvinningen av batterier är hållbara i ett långt perspektiv.

Hur batterierna laddas från elnätet är fortfarande en utmaning, inte bara för Scania utan för hela industrin.

– De eldrivna lösningar som vi arbetar med korrelerar starkt med laddningssystem och laddningsstrategier. Det betyder att batterier och laddningssystem måste ses tillsammans som en del av den övergripande infrastrukturen, säger Nils-Gunnar Vågstedt.

En av pelarna i Scanias strategi att leverera hållbara transportlösningar är att se till att de är så energieffektiva som möjligt. Vid eldrift innebär det att man använder minimalt med batterier för en specifik transportlösning och optimerar stopp för laddning eller laddning vid körning, som till exempel på världens första elväg av sitt slag, utanför Sandviken.

När, inte Om elektrifiering lyfter

Det finns alltså fortfarande utmaningar, men tiden för eldrift av tunga fordon kommer. Miljömässiga fördelar och minskade kostnader, liksom den stora mängd forskning som Scania och en hel del andra aktörer gör, pekar alla i den riktningen.

När vår värld utsätts för trender som kommer att ge permanenta spår – som klimatförändringar, urbanisering och digitalisering – blir hållbarhet och hållbara transporter avgörande för vår överlevnad och utveckling.

Frågan är inte ifall elektrifieringen lyfter, utan när den gör det.