Dubbelt belönade för värdefullt patent

Ett patent som lämnades in för 17 år sedan uppmärksammas nu på nytt som särskilt betydelsefullt för Scania. Morgan Colling och David Algesten heter uppfinnarna bakom lösningen. De är övertygade om att obruten tid för kreativt tänkande är avgörande för företagets innovationskraft.

På årets Uppfinnarparty uppmärksammades deras patent för andra gången på 17 år – en till synes enkel spak som lanserades med R-serien och som haft särskild betydelse för Scania. 1999 skickade Morgan Colling och David Algesten in patentansökan på en kombinerad växelspak och tillsatsbromsspak (Opticruse och retarder). Tidigare var funktionerna placerade på olika ställen och det fanns ett önskemål om att flytta båda till ratten.

En handfull timmar

Morgan fick uppdraget som från början var enkelt och skulle tagit en handfull timmar. Men det var ont om utrymme och två spakar fick inte plats, så han började fundera på om det gick att kombinera båda funktionerna i en spak.

– När jag föreslog ändringen fick jag först det klassiska svaret: Det går inte. Men jag såg redan från första stund att det skulle vara möjligt. Svaret motiverade mig bara mer att hitta den optimala lösningen.

– Det är ett av de uppdrag jag lagt mest tid på och samtidigt den lösning som gett mest kundnytta, säger Morgan Colling, som har flera patent bakom sig.

Kon­kur­ren­ter härmar

Han fick snart hjälp av David Algesten som kom direkt från KTH. Arbetet blev Davids exjobb och hans första uppdrag på Scania. Tillsammans utvecklade de en helt ny patenterad lösning med rekordfart.

De diskuterade och testade sig fram till olika lösningar och provade säkert mellan 20-25 olika förslag innan de fick fram två körbara prototyper som testades av både mekaniker, ingenjörer och förare.

– Spaken har gjort förarmiljön mer ergonomisk och eftersom den sitter lite dold under ratten så var det viktigt att den skulle kännas intuitiv och lätt att använda.

– Att fler konkurrenter har försökt efterlikna funktionen ser vi som ett bevis på att det är en viktig innovation som bidrar med stor nytta till förarmiljön, säger David.

Tid för goda idéer

Både David och Morgan är eniga om vad som är ett bra innovationsklimat. Innovation och kreativitet kräver tid. Fri sammanhängande tid utan att bli avbruten.

– Scania är bra på att ta tillvara kreativiteten. Det är fritt, högt i tak och medarbetarna tillåts ha idéer. Hoppas verkligen att man inte effektiviserar bort den viktiga tiden för innovationsarbetet, säger de båda.

De menar att det lyckade resultatet beror på flera saker, men att viktigaste framgångsfaktorn är den obrutna tiden som de båda fick lägga på att utveckla uppfinningen.

– När två eller flera kunskapsområden med olika infallsvinklar möts och har en gemensam vilja att förbättra någonting, så leder det till utveckling, säger Morgan Colling.

Vad blev det av exjobbet?

– Det blev aldrig publicerat, skrattar David. Eftersom det var hemligt och föremål för en patentansökan så presenterades exjobbet aldrig på skolan. Rapporten låstes in i säkert förvar hos min handledare på KTH. Det kändes speciellt och lite spännande på samma gång.

 

 

”Det är ett av de uppdrag jag lagt mest tid på och samtidigt den lösning som gett mest kundnytta.”

- David Algesten

David om Morgan:

– Verkstadsmekaniker som jobbat länge med chassiutveckling. Envis på ett positivt sätt och målinriktad problemlösare. Otroligt produktiv och samlar på folkabussar.

Morgan om David:

– Civilingenjör från KTH som är bra på att samverka med alla slags människor. Kreativ och skapande. Han bidrog bland annat med ett akademiskt perspektiv i utvecklingsarbetet.