Digitala mobilitetstjänster möter transportindustrins ändrade förutsättningar

Scania Go är en integrerad mobilitetstjänst med flera uppkopplade transportslag som just nu testas i Södertälje. Transportindustrin är idag inne i en omställning där efterfrågan på den här typen av tjänster ökar. Det menar Johan Palmqvist, Affärsutvecklingschef på Scania Sustainable City Solutions.

Transportindustrin idag förändras snabbt, delvis på grund av ändrade konsumtionsmönster. Många, särskilt yngre, väljer i hög grad bort körkort och bil till förmån för andra typer av transportlösningar. Att kunna erbjuda nya tjänster blir därför en fråga om att vara relevant som arbetsgivare och att attrahera rätt kompetens. Det talas om begreppet ”MaaS” i branschen – Mobility as a Service – det vill säga digitala mobilitetstjänster som gör det möjligt att nyttja olika typer av transportmedel utan att nödvändigtvis äga dem.

Exakt hur det kommer att utvecklas återstår att se, men Sustainable City Solutions insåg att de satt på sitt eget mobilitetssystem och med det möjligheten att koppla ihop allt till en integrerad plattform för att testa och utvärdera affärspotentialen i konceptet.

– Vi äger och kontrollerar flera persontransporttjänster som pendelbussen till och från Stockholms city och minibussar som trafikerar Scanias samt ett antal interna fordon i taxidrift. Det innebär en unik möjlighet att bygga och testa en mobilitetsplattform från grunden, både utifrån ett användar- och affärsmodellsperspektiv säger Johan Palmqvist.

Behovet av interna transporttjänster i Södertälje är stora. Scanias huvudområde är cirka 12 kilometer i omkrets med en yta på cirka 4 kvadratkilometer. Sedan finns ytterligare flera områden upp till 2 kilometer bort från huvudområdet.

Tjänsten Scania Go sammanlänkar pendelbussarna, minibussarna och den interna taxitjänsten samt elcyklar. En avdelning på Scania övervakar systemet med hjälp av ett uppkopplat kontrolltornssystem som avläser trafikströmmarna i realtid, där information kan pushas ut efter behov. Gränssnittet mot användarna ger också möjligheter att ta in feedback och förslag för att kontinuerligt förbättra tjänsten.

– Scania Go handlar om att skapa en attraktiv och effektiv mobilitetslösning för användarna såväl som företaget och vi tittar också på möjligheter till integration med andra system som kan underlätta på sikt som till exempel Outlook, SL och SJ, förklarar Johan. Även tillgången på elcyklar kommer synas och om kontrolltornet upptäcker att det finns många cyklar på en station, men få på en annan, kan de proaktivt ombalansera systemet efter behov.

Han ser många fördelar med Scania Go, både för personalen och företaget. De som inte vill köra eller äga bil erbjuds smidiga lösningar, samtidigt som de slipper lägga tid på att leta parkeringsplatser eller söka information och ta till stora marginaler vid resor mellan möten.
– Om Scania Go effektiviserar transportflödena genom att tillgängliggöra och samla in information som optimerar och förbättra systemet så skapas också stora produktivitets- och hållbarhetsvinster för företaget, berättar Johan.

Projektet, som har fått finansiell support från Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, har också två strategiska partners; KTH Kungliga Tekniska Högskolan som studerar effekterna av system som Scania Go, samt Veridict, ansvariga för back-end systemet. 

Projektet har pågått i ett års tid och lanseringen av Scania Go är startskottet för nästa fas.
– Nu börjar det spännande arbetet med att samla in data, göra mätningar och förbättra samt undersöka affärsmöjligheter för Scania, säger Johan entusiastiskt.

 

Nyfiken på att höra mer?

Johan Palmqvist och Kim Rydeheim har en podcast om Scania Sustainable City Solutions arbete kring smarta städer.

Lyssna på SEKS podcast