Det första insteget

För R&D-ingenjören Anton Svensson blev examensarbetet det första insteget till Scania. Insteget blev också upprinnelsen till den nyligen lanserade L-serien.

Oftast är ett exjobb bara ett embryo till fortsatt utveckling, men för Anton Svensson ledde det till att han först kunde förbättra fordonet i den tidigare generationen och sedan delta i utvecklingen av nya generationen L-serien. Som student i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola nappade han 2010 på Scanias erbjudande om ett exjobb för att utveckla insteget till den dåvarande lågentrélastbilen, ett fordon som såldes i begränsad volym som specialorder. Tillsammansmed Chalmersstudenten Anna Gharibi undersökte de först noggrant kundbehoven. Renhållning i Älmhult klagade exempelvis på att instegen var hala och svaga och lastbilsförarna på Ikeas lager hade liknande synpunkter. Uppgiften blev därför att konstruera ett nytt insteg som var robustare, bredare, mer smutståligt och mindre halt.

– Det dåvarande insteget var något som Laxå Special Vehicles hade tagit fram som en första version och som sedan levde kvar. Utöver en 3D-utskrift av konstruktionen utprovades olika grundformer med hjälp av steg av i en mock-up innan studenterna valde koncept för vidare arbete. 

Dessa provades sedan av SRV-återvinning i Tumba. 

Prototypen av insteget
Under arbetet med examensuppgiften snickrade de till prototyper för bättre insteg.

– Slutsatsen är att utformningen och placeringen av stegen ger en betydande ergonomisk förbättring, skrev de.

Den tilllåter användaren att bekvämt stiga in och ur hytten. Ett nytt koncept De hade därmed löst den omedelbara uppgiften men passade samtidigt på att blicka längre in i framtiden. De förslog ett nytt modulkoncept där det var möjligt att både erbjuda ett eller två insteg för bästa instegsergonomi. Detta skulle öppna upp helt nya möjligheter. Men konceptet med ett insteg var inte realiserbart i dåvarande generation, utan det krävdes en ny lägre hyttgeneration för att förverkligas. Detta framsynta koncept blev sedan vägledande i utvecklingen av L-serien. Idéerna om de nya instegen vann direkt gehör och Anton anställdes av Scania med uppgift att införa dessa i produktion för den tidigare lastbilsgenerationen.

– Jag blev också tidigt engagerad i en förstudie till L-serien. Jag hade lärt mig produkten som då bara fanns som S-order och kunde ta den vidare till nästa generation.

Men projektet hindrades till en början av resursbrist och utvecklingen tog egentligen inte fart förrän 2013. Stolt över slutresultatet Anton kom att jobba med lågentrélastbilen ända fram till lanseringen i december 2017.

– Jag jobbade med den i närmare åtta år och var med om hela resan från de första skisserna och konceptvisualiseringarna av modellen till prototyp, provning och slutligen lansering. Detta har varit min bebis och det är klart att de ligger mig varmt om hjärtat.

Det är inte utan stolthet som han beskådar slutresultatet som nu når de första kunderna.

– Alla i projektgruppen har bidragit med stort engagemang för att utveckla lastbilen. Jag är väldigt stolt över att ha bidragit till utvecklingen och av slutresultatet. Det är ett jättelyft som svarar mot ett tydligt kundbehov. •