Bakaxelutvecklingen går framåt

Att Scania gav sistårsstudenterna på maskinteknikprogrammet vid Luleå tekniska universitet i uppgift att skapa en helt ny bakaxel var en rejäl utmaning för att se vad de kunde prestera. Resultatet är ett imponerande koncept för en bakaxel som förenar de goda egenskaperna hos såväl singelreduktion som navreduktion.

– De fick ett rejält projekt att bita i, förklarar Fredrik Eklund, chef för Axle Gears Design. Tekniskt sett är förslaget jättebra och väldigt spännande även om det givetvis är en bra bit kvar i utvecklingen.

I fjol gav Scania för första gången universitetet en kvalificerad uppgift att lösa inom ramen för kursen Sirius, som bedrivs på halvtid under 30 veckor. Sju studenter samlades för att ta sig an axelutmaningen.

– Nu i efterhand kan jag konstatera att arbetet var mer omfattande än jag hade föreställt mig, säger Jonathan Jönsson, projektledare för axelutvecklingen.

Skapat ett fullt koncept

Tillsammans med kurskamraten Tony Häggström gör han nu sitt examensjobb på Scania med uppgift att utveckla ett stödladdssystem för motorer till elgeneratorer. Tony har tidigare deltagit i Scania Student Intro och hade i somras jobb på motorutvecklingen.

Uppgiften de fick var att skapa en lösning som förenar fördelarna med en navreduktionsaxel och en singelreduktionsaxel. Navreduktionen ger bättre framkomlighet i terräng på bekostnad av högre bränsleförbrukning. Singelreduktion, däremot, ger sämre egenskaper i framkomlighet men är fördelaktig för landsvägskörning med lägre bränsleförbrukning. Trots att exempelvis timmerbilarna kör begränsade sträckor på skogsvägar i förhållande till landsvägskörning krävs navreduktion.

– Vi skapade ett fullt koncept för en ny kombinerad lösning som jag är övertygad kommer att fungera, säger Tony som ansvarade för konceptframtagningen. Vi har räknat ut att man kan spara 0,3 liter/mil med denna lösning i förhållande till navreduktion.

Hoppas på en framtid inom Scania

Konceptet presenterades utförligt på Scania R&D medan presentationen på hemmaplan på universitetet blev mycket översiktlig för att inte röja detaljer.

– Det hade varit roligt att fortsätta axelutvecklingen som exjobb men man måste ansöka i god tid och då var vi inte ens klara med vårt nya koncept.

Både Jonathan och Tony är inställda på att flytta från hemorterna Luleå och Kalix och hoppas på jobb på Scania så småningom.

– Det är det här som vi vill jobba med.

Nu bor de på Värdsholmen och satsar all tillgänglig tid på exjobbet.

Vi ägnade hela helgen åt arbetet eftersom det är så roligt.