Att sätta gränser

Ett säkrare, miljövänligare och effektivare transportsystem: att styra fordon med geostaket, eller så kallad geofencing, ger mycket spännande möjligheter för transportbranschen. Nu deltar Scania i ett svenskt projekt för att påskynda utvecklingen och införandet av den nya tekniken.

Geofencing är ingen ny uppfinning, men med en transportbransch i snabb utveckling är det en teknik som har mycket att erbjuda. Tekniken skapar en virtuell gräns för ett verkligt geografiskt område, och för transporter har tekniken många användningsmöjligheter. Fordonets hastighet kan exempelvis sänkas eller fordonet kan stoppas inom ett definierat område. Det går också att begränsa fordonets åtkomst till vissa vägar, zoner eller terminaler, eller programmera en hybridlastbil att växla till tyst elektrisk drift när den kommer till ett tättbebyggt område.

Del av Scania fleet managmenet

Tekniken finns redan idag som en del av fleet management-system, till exempel genom att skicka ett meddelande till transportföretaget när ett distributionsfordon lämnar ett visst område (till exempel en terminal), eller när fordonet närmar sig sin slutdestination.

– Tack vare den snabba utvecklingen av uppkopplade fordon finns det redan många möjliga användningsområden, säger Mathias Larsson Carlander, Business Concept Manager för Connected Services and Solutions inom Scania.

– Nu måste alla vi som intressenter i transportbranschen koncentrera oss på att bygga en gemensam digital infrastruktur – det gäller fordonstillverkare, lagstiftare, kommuner och trafikverket. Vi ser det som en del av resan mot ett smart och uppkopplat transportsystem, säger han.

Väg- och förarsäkerhet

En annan användning av fjärrkontrollteknik kan vara att stoppa ett fordon som uppträder på ett misstänkt sätt, exempelvis vid ett rån, eller om någon kapar en lastbil för att avsiktligt skada människor. Men Mathias Larsson Carlander påpekar vikten av att beakta väg- och förarsäkerheten när man skapar framtidens lagstiftning och infrastruktur.

– Infrastrukturen måste byggas med hänsyn till trafiksäkerheten, för att till exempel låta fordon kunna sakta ner och stanna på ett kontrollerat sätt. Det är också oerhört viktigt att inte öka riskerna för föraren, och göra honom eller henne till måltavla för kriminella.

Effektivare trafik i städerna

Geofencing, kombinerat med intelligent teknik för hastighetsbegränsningar, kan också leda till mjukare och effektivare trafik i städerna, enligt Mathias Larsson Carlander.

– Försök med intelligent hastighetsbegränsning på 47 Londonbussar har visat lovande resultat när det gäller att få ner antalet olyckor och förbättra trafikflödet, förklarar han.

Gemensam syn på det uppkopplade samhället

Scania deltar nu i ett gemensamt projekt i Sverige, där statliga myndigheter, fordonstillverkare, kommuner och Trafikverket samarbetar för att skapa en gemensam infrastruktur för att öka och utveckla användningen av geofencing.

– Vi behöver mer gemensamma satsningar av den här typen. Det kan börja på nationell nivå och fortsätta på europeisk och global nivå. Det viktiga är att vi får en gemensam syn på det uppkopplade samhället, där logistiken är en viktig del, säger Mathias Larsson Carlander. 

geofencing_ny
1. När en uppkopplad lastbil lämnar ett definierat geofence-område, till exempel en terminal, skickar fordonets dator ett meddelande till förarens avsändningskontor. 2. När fordonet kommer till en stad, kan geofencing-tekniken användas för att begränsa hastigheten på lämpligt sätt. 3. I innerstadsområden kan hybridlastbilar programmeras att växla från förbränningsmotor till elektrisk drift. 4. För gågator i städerna kan geofencing användas så att fordonens hastighet där begränsas till högst 10–15 km/h. Ett meddelande sänds också till förarens avsändningskontor när lastbilen kommer till det definierade området. 5. Med fleet management-system får transportföretaget ögonblicklig åtkomst till lastbilarnas positioner och rörelser.