Anna lyssnar på lastbilen

Ljud låter sig mätas men samtidigt är vår upplevelse av ljud starkt subjektiv. Och inte minst våra förväntningar på hur en Scania ska låta. Det gör Anna Färms arbete så fascinerande.

Hon har ett tränat öra och är en van lyssnare. Och det instrumentet måste skyddas i bullriga miljöer genom öronproppar.

– I mitt yrke gäller det att undvika hörselproblem.

Som nybliven Technical Manager för akustik har hon bland annat i uppgift att driva metodutveckling inom området. Men just nu ligger fokus på att säkerställa att fordonen i nya generationen motsvarar de angivna ljudkraven, den benämning som Scanias fordonsakustiker föredrar före buller. Därefter väntar ett intensivare arbete inför Scanias kommande drivlinor.

Premisserna förändras

I ett längre perspektiv förändras premisserna för akustiken i takt med utvecklingen mot fler elektrifierade fordon.

– I takt med elektrifieringen kommer det att handla mer om ljudkvalitet än ljudnivå, säger Anna Färm. Med tysta drivlinor kommer vi i högre utsträckning att lägga märke till andra störande ljud i hytten och utanför lastbilen. När vi inte längre har en maskerande drivlina kan andra ljud irritera.

Det innebär en ökad betoning på mjukare frågor.

– Ibland är ljudmätningar trubbiga instrument, man måste lyssna och känna på ljudet, vilket vi kan göra i vår lyssningsstudio.

Under fem år var Anna Färm knuten till R&D som industridoktorand, en tjänst som upphörde när hon förra våren disputerade. Fokus för hennes forskning var att förbereda för helbilsakustisk simulering.

– Jag började i viss utsträckning tillämpa resultaten i simuleringar och i arbetet med koncept för kapsling. Där har jag fått användning för de praktiska bitarna i min forskning.

”Ibland är ljudmätningar trubbiga instrument, man måste lyssna och känna på ljudet, vilket vi kan göra i vår lyssningsstudio.”

Anna Färm

Kurs väckte intresset

Annas intresse för akustik väcktes genom kursen ljud och vibrationer under grundutbildningen på KTH:s Institution för farkostteknik.

– Jag tyckte att det verkade som ett spännande område. Det är väldigt komplext med en hel del spännande fysik och matematik och väldigt kul.

Brett yrkesfält

För akustiker finns ett brett yrkesfält – allt från att bygga konserthallar till att planera samhällsbyggande för en god ljudmiljö, det senare ett område som Anna arbetade med före forskarbanan.

– Som Technical Manager är jag egenskapsansvarig för akustik. Min uppgift är att se till att bullercertifiering klaras och att kraven för hyttbuller uppfylls men också att Scania har ett konkurrensmässigt ljud.

I hennes uppgifter ingår vidare att öka information kring akustikens betydelse.

– Detta är inte ett klassiskt fordonsområde som hållfasthet men det mesta som vi gör kan få betydelse för ljudet.

Scania ska inte låta plastigt

Ljudet måste stå i samklang med funktionen. När man trycker ner gaspedalen ska man få rätt ljudmässig återkoppling och rätt känsla. I en billigare bil kanske man kan stå ut med att dörren känns och låter sladdrig. En Scania, däremot, ska inte låta plastigt.

– Vi märker framför allt när ljudet är dåligt, inte när det är bra. Dessutom hör vi ljud på olika sätt. Ljud är även en vanesak, den som bor vid havet hör exempelvis inte längre det. Vi riktar oss också in på ett visst ljud – akustiken i kyrkorna låter bra eftersom vi förväntar oss det.

Ljud är, som sagt, subjektivt, och kan upplevas på många sätt. Den vanligaste frågan som Anna får är vilka högtalare man ska välja.

– Jag svarar att man först ska bestämma prisnivå och sedan låta bli att lyssna på dyrare högtalare.