Allt ljus på VR-tekniken

Vilken hyttbelysning är bäst för att arbeta, läsa eller koppla av? Detta kan vara svårt att avgöra utan att flytta runt och testa olika armaturer och lampor, vilket både tar tid och gör stor åverkan på inredningen.

Då kommer Virtual Reality väl till pass. Genom att virtuellt testa olika belysningslösningar kan Scanias ergonomiavdelning lättare fastställa var lamporna ska placeras och hur de ska se ut för att uppnå det bästa ljuset.
– Med VR kan man väldigt snabbt och flexibelt bedöma tidiga belysningskoncept rörande frågor som ljusstyrka, ljusspridning, skuggspel, temperatur och rätt ljuskägla, berättar Johan Jönsson som nyligen genomfört ett examensarbete i ämnet.
Han började intressera sig för att använda VR-tekniken på högskolan i Linköping när studenterna genomförde ett projekt kring bästa belysning för avkoppling i hytten. Men då hade de inte ens tillgång till en lastbil. Nu kunde Johan Jönsson mer grundligt tillämpa VR-tekniken i försök med medarbetare på ergonomiavdelningen samt i användartester med lastbilsförare.

Värdefulla insikter

– Utgångspunkten för utveckling av belysning är användarens behov och de uppgifter som användaren utför, säger fordonsergonomen Erik Asp. Nu har vi visat att det är möjligt att tillsammans med användare virtuellt utvärdera belysningskoncept i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen. Det kan ge värdefulla insikter. Den metodik som Johan Jönsson utvecklat kan i förlängningen med fördel appliceras på andra ergonomiska utvärderingar där föraren är i fokus. Efter hand kommer även utrustningen att förbättras med bland annat ett vidare synfält och högre upplösning.
– Vi kan vänta på att VR-tekniken blir mer mogen men det är bättre att börja utnyttja de möjligheter som redan nu finns. Det ger oss möjlighet att utveckla effektiva metoder och väl fungerande processer vilket ger ett försprång när tekniken når sin fulla potential, säger Johan Jönsson som nu arbetar på Sorder. Dagens VR teknik är tillräckligt bra för att få en realistisk upplevelse och kunna göra bedömningar under konceptutveckling. •