Fossilfritt i Almedalen

Almedalsveckan 2018 närmar sig sitt slut. Efter 26 seminarier och hundratals samtal kan vi sammanfatta veckan med att fossilfria transporter är en angelägenhet i många läger.

Scania kan med glädje konstatera att ingen längre ifrågasätter om det är möjligt att ställa om till ett hållbart transportsystem. Istället kretsar frågan kring hur? och det är en fråga som diskuterats flitigt under veckan. Scania har såklart deltagit med expertis och inlägg i den del av debatten som rör den tunga transportsektorn.

Elektrifiering och biobränslen

Elektrifiering betraktas alltmer som en angelägen lösning även för tunga transporter.

”Från Scanias perspektiv är vi övertygade om att elektrifiering kommer att spela en väldigt viktig roll på resan mot helt fossilfria, tunga, transporter. Men vi har under veckan fått poängtera att i ett kort perspektiv är biobränslen oerhört viktiga. Biobränslen har potential att sänka CO2-utsläppen med över 90 procent, men framförallt - de finns här och nu,” säger Åsa Pettersson, chef för hållbarhet och public affairs på Scania.

Vad gäller batteridrift, som i den offentliga debatten ofta något förenklat likställs med elektrifiering, saknas fortfarande lösningar anpassade för tunga fordon, både vad gäller prestanda och prisnivå.

Frågan kom upp i ett seminarium som avhandlade klimatsmarta produkter och Sveriges gröna ansvar. Scanias VD deltog i panelen just den frågan kom upp: är marknaden beredd att betala premiumpriser för den hållbara och hållbart tillverkade batteriprodukten. Panelens samlade erfarenhet var att efterfrågan finns, men att betalningsviljan fortfarande är begränsad. Scania har ett partnerskap med batteritillverkaren Northvolt som syftar till att jobba både med battericeller anpassade för tunga transporter till mer konkurrenskraftigt pris.

Självkörande fordon

En teknik som ligger längre fram i tiden, men som ökar i aktualitet för var dag som går är självkörande fordon. Scania ser på frågan dels ur ett tekniskt perspektiv men också för att tekniken möjliggör stora effektivitetsvinster i transportsystemet.

I seminariet ”Framtidens fordon: Vem är det som kör” diskuterades frågan i en panel där bland andra Ericsson och TeliaCompany deltog. Självkörande fordon och 5G-uppkoppling hör ihop, ett faktum som blir än mer tydligt när våra tre bolag pratar med varandra. Ericsson menar att 5G spelar stor roll, då tekniken medför att man dels kan tilldela och garantera bandbredd, men framförallt att svarstiderna blir väsentligen kortare. Något som i förlängningen blir helt avgörande för självkörande fordon.

Erik Ljungberg, informationsdirektör på Scania, deltog i seminariet och lyfte en jämförelse med Kina som lägger stora resurser på att utvecklande automatiserade fordon. Han konstaterade att ”I Europa har vi väldigt starka företag som samarbetar i frågan. Det är vår nyckel till framgång.” Ljungberg la också till: ”Det är mycket stora värden i automatiserade transporter och sänkta kostnader är en enormt viktig drivkraft för att självkörande fordon ska nå full kraft. Det kommer gå väldigt fort.”

Vad önskas från politiken?

Även om Scania träffar olika parter ofta även när det ej pågår en Almedals-vecka, så utgör dagarna i Visby en alldeles speciell plattform. Näringsliv, intresseorganisationer, akademi och politik möts, samtalar, diskuterar och kanske allra viktigast: lyssnar till varandra. Frågan om vad Scania önskar från politiken uppkom i vart och vartannat seminarium, och vårt ständiga medskick är en önskan om långsiktiga spelregler.

Scanias VD Henrik Henriksson lyfte önskemålet i flera seminarium och sammanhang i Almedalen: ”Ser vi till Sverige så har vi långsiktiga parlamentariska överenskommelser om exempelvis försvaret, pensioner och energi. Varför inte också om hållbarhet och miljö? För näringslivet funkar det inte att byta fot var fjärde år. I osäkra förhållanden uteblir de långsiktiga privata investeringarna och omställningen går långsamt. Det gäller såväl biobränslen som elektrifiering och självkörande teknik. Där önskar vi oss hjälp av politikerna både i Sverige och EU.