Scania tar ett brett grepp om eldrift

Det finns ingen given standardlösning för hållbara transporter – Scania utforskar en rad olika lösningar.

Scanias svar på behovet av en mer hållbar, eldriven transportlösning spänner över flera olika forskningsområden.

– Vår filosofi är att ta ett brett grepp när det gäller forskning om all hållbar teknik, snarare än att lägga alla ägg i en korg, säger Nils-Gunnar Vågstedt, ansvarig för Scanias forskning kring eldrift.

Med vår plan för elektrifiering tar Scania ett brett grepp, bland annat forskning kring olika typer av hybridteknik med biobränslen och helt elektriska fordon. I den offentliga debatten framstår ofta batteridrivna fordon som det enda helt elektriska alternativet, men i vår forskning och utveckling arbetar vi även med helt elektriska fordon som drivs av bränsleceller eller som kan laddas via elektrifierade vägar.

Nils-Gunnar Vågstedt betonar att det inte finns någon given standardlösning.

Scania och elvägen

Elvägen utanför Gävle är ett av Scanias mest intressanta elektrifieringsprojekt. Sedan juni 2016 har en två kilometer lång sträcka av E16 varit i drift med elförsörjning i ett gemensamt projekt med Siemens.

Där kör två Scania elhybridlastbilar försedda med strömavtagare monterad bakom hytten. De kopplar till kraftledningar ovanför motorvägens högra körfält.

Förarna kan fritt ansluta till ledningarna och koppla ifrån under körning för att ladda batterierna.

Även om testet har fungerat bra vill Nils-Gunnar Vågstedt pressa fordonen hårdare.

– Vintern 2016-17 var väldigt mild, men vi hoppas att vi kommer att få se kallare förhållanden den här vintern, så att vi verkligen får hårdtesta tekniken.

Utvecklingen av batteriteknik och laddningsinfrastruktur som elvägen kommer att avgöra hur framtidens tunga kommersiella hybrider och elfordon ska drivas.

Scaniabuss står vid laddningsstation
I Scanias forskning och utveckling arbetas även med helt elektriska fordon som drivs av bränsleceller eller som kan laddas via elektrifierade vägar

Sverige och Tyskland arbetar för en hållbar framtid

Elvägsprojektet har redan rönt internationell uppmärksamhet och det finns planer för att testa tekniken även i Tyskland, över längre sträckor.

Projektet fick ett viktigt stöd 2017 då Sverige och Tyskland genom förbundskansler Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven slöt ett innovationspartnerskap som ska fokusera på ”innovation och samarbete för en hållbar framtid”.

– Ett viktigt fokus för detta samarbete är att testa och utveckla de möjligheter som tekniken med elvägen erbjuder, det arbete som redan har startats av oss i samarbete med Siemens, säger Nils-Gunnar Vågstedt.

Partnerskap nyckeln till hållbar transport

Han tror att partnerskap är en viktig ingrediens i mixen när det gäller att möta utmaningarna med att utveckla verkligt hållbara transporter.

– Storskaligheten i både utmaningen för minskade koldioxidutsläpp och möjliga lösningar innebär att Scania ser partnerskap som det enda sättet för transportbranschen att bli hållbar. Vi kan inte arbeta isolerat.

Scania arbetar för närvarande med kommuner, högskolor, privata företag, infrastrukturleverantörer samt bränsle- och elleverantörer för att nå hållbara transportlösningar.

– Från Scanias synvinkel är det viktigt att vi ställer samma krav på våra partner som vi gör på oss själva när det gäller vårt samarbete och gemensamma aktiviteter, säger Nils-Gunnar Vågstedt.

– Arbetet måste alltid baseras på hållbara val.