PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vilken typ av personuppgifter som vi samlar in beror på vilken relation du har till Scania. I flikarna nedan får du detaljerad information om de personuppgifter vi samlar in för olika ändamål.

Kund
Förare
Anställd
Affärspartner/leverantör
Webbplats besökare

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som kund?

När du eller dina medarbetare beställer en produkt eller tjänst behandlar vi din kontaktinformation för att kommunicera och leverera beställningen.

Om du är näringsidkare blir alla uppgifter som vi behandlar om ditt företag personliga uppgifter.

Varför behandlar vi
dina personuppgifter?
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att lämna en offert

 • Organisationsfakta (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Om du är näringsidkare behandlar vi finansiella uppgifter som kreditbetyg

Berättigat intresse

För att leverera enligt kontrakt

 • Organisationsdata (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Om du är näringsidkare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterade uppgifter som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor

Avtalsåtagande

För att tillhandahålla tjänster och support

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)

Avtalsåtagande

För att informera dig om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Kontaktpreferenser

Berättigat intresse

För att följa upp leveransen och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster och för att be dig att delta i undersökningar

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Kontaktpreferenser

Berättigat intresse

För att genomföra ändringar eller korrigera fel

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Leveransadress
 • Inköp och transaktioner

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som är förare?

Som förare finns det tre huvudsakliga sätt att interagera med Scania på:

Du kör ett fordon från Scania

Om din arbetsgivare ingår ett avtal med Scania som inkluderar Scania’s Connected Services, kommer ditt fordon att övervakas av Scania och din arbetsgivare. Vi samlar in olika typer av driftsdata från fordonet, som bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geo-position, felkoder etc. Allt detta blir personuppgifter när vi kan identifiera vem som kör fordonet.

Vi behandlar dessa personuppgifter för att:

 • leverera de tjänster som begärs av kunden.
 • leverera beställda underhållstjänster till fordonet.
 • genomföra fjärrdiagnostik samt reparations- och underhållsplanering.
 • ge support.
 • uppfylla avtalsåtaganden och lagliga skyldigheter.
 • förbättra kvaliteten och vidareutveckla våra produkter och tjänster.

Personuppgifterna vi samlar in tillhandahålls antingen av din arbetsgivare, samlas in från fordonet eller skapas i Scanias IT-system som du använder.

Du deltar i en förartävling som arrangeras av Scania 

Om du väljer att delta i en förartävling som arrangeras av Scania måste vi samla in en del av dina personuppgifter – till exempel ditt namn och din kontaktinformation – för att hantera registrering och deltagande. Denna information tillhandahålls direkt av dig.

Du hamnar i nöd och ringer Scania As­sis­tance

Om du är med om ett tillbud eller en olycka och kontaktar oss för assistans behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna identifiera dig, förstå nödsituationen, bistå med hjälp och nå dig för löpande information om hur vi löser ditt ärende.

 

 

Varför behandlar vi
dina personuppgifter?
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att uppfylla våra avtalsåtaganden som:

 • att leverera tjänster som begärs av kunden/din arbetsgivare
 • att leverera beställda underhållstjänster till fordonet
 • att genomföra fjärrdiagnostik samt och reparations- och underhållsplanering
 • att ge support
 • Körbeteende, till exempel körmönster inklusive geo-plats och driftstimmar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonets ID-nummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID (i IT-systemet)
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från Scanias IT-system

Avtalsåtagande

För att följa upp avtalsåtaganden gentemot kunden /din arbetsgivare

 • Körbeteende, till exempel körmönster inklusive geo-plats och driftstimmar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonets VIN-nummer, IP-nummer, MAC-adress, förar-ID, användar-ID (i IT-systemet)
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från Scanias IT-system

Berättigat intresse

För att hantera ditt deltagande i våra förartävlingar

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Ålder
 • Vilka språk du talar
 • Din arbetsgivares företagsnamn

Samtycke

För att ge vägassistans

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Fordonets ID-nummer
 • Registreringsnummer
 • Beskrivning av nödsituationen inkl. beskrivning av eventuella fysiska skador och behov av medicinsk hjälp
 • Geografisk position
 • Fordonsdata för fjärrdiagnostik

Berättigat intresse

För att förbättra kvaliteten och utveckla våra produkter och tjänster

 • Körbeteende, till exempel körmönster inklusive geo-plats och driftstimmar
 • Identifieringsdata, till exempel fordonets ID-nummer (inkl. VIN och chassi-ID), IP-nummer, MAC-adress, förar-ID
 • Prestandadata från fordonet, till exempel information från fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Nödassistans

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som är anställd?

När du söker en tjänst på Scania ber vi dig att lämna vissa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan, till exempel kontaktinformation och CV med tidigare arbetserfarenheter, utbildning och intyg.

Under din anställning på Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • administrera din anställning.
 • fullfölja våra skyldigheter som arbetsgivare.
 • uppfylla vårt berättigade intresse för att

                o    styra, planera och utvärdera arbetet.

                o    skydda företagets medarbetare och dess tillgångar.

                o    kontakta och informera medarbetare.

                o    vara transparanta för ägare och allmänheten.

När du har lämnat företaget behandlar vi en begränsad mängd personuppgifter som krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, till exempel uppgifter som visar din anställningsperiod.

Varför behandlar vi
dina personuppgifter?
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För personaladministration

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Anställningsuppgifter (anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Finansiell information (till exempel lön, skatt, utlägg, tidrapporter, bankkontonummer

Avtalsåtagande

För uppfyllandet av lagliga skyldigheter (till exempel rapportering till myndigheter, dokumentation av rehabilitering, att vi följer kollektivavtal.)

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Finansiell information (lön, skatt)
 • Medlemskap i fackförbund (för att följa rätt kollektivavtal, samlas in vid behov)

Laglig skyldighet

För planering och uppföljning

 • Organisationsinformation (till exempel arbetsplats, kostnadscenter, ansvarig chef)
 • Prestationsutvärderingar
 • Utvecklingsplaner

Berättigat intresse

För att ge tillgång till Scanias IT-system och kunna förbättra dessa

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Användar-ID
 • Användarinställningar i system
 • Loggar över din användning av Scanias system
Berättigat intresse

För säkerhet vid nödsituationer

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Närmast anhörig
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum 

Skydd av vitala intressen

För att skydda anställda och företagets tillgångar

 • Accessloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från applikationer och nätverkstjänster
 • Kameraövervakning
 • Rapporter av säkerhetsincidenter

Berättigat intresse

För extern överföring av personuppgifter för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Licensuppgifter inkl. körkort
 • Undertecknande av kontrakt
 • Stillbilder och video

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som är partner/leverantör?

Om du arbetar som representant för en leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd av dina personuppgifter, till exempel din kontaktinformation och ID. Det gör vi för att kunna utvärdera erbjudandet, hantera överenskommelsen och ge dig tillgång till relevanta IT-system.

Why do we process your data?

What categories of personal data do we process?

Rättslig grund

För att utvärdera offerter från dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Om du är näringsidkare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg och prissättning

Berättigat intresse

För att ingå kontrakt med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och organisationsnummer)
 • Om du är näringsidkare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar

Berättigat intresse

För att ge dig access till Scanias IT-system

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Användar-ID
 • Språkinställningar
 • Loggar över användningen av Scanias system

Berättigat intresse

För att kommunicera med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Organisationsdata (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)

Berättigat intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som besöker oss?

När du besöker våra webbplatser ger din webbläsare oss information som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser, till exempel om du använder en mobilenhet eller en dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Dessa uppgifter hjälper oss att skräddarsy vår webbplats och förbättra din upplevelse. I din webbläsares integritetsinställningar kan du bestämma exakt vilken information du delar med oss.

Vi använder ett begränsat antal cookies för att hjälpa oss att förstå hur du använder våra webbplatser, för mer information om vår användning av cookies, se vår cookie policy.

När du besöker våra lokaler eller evenemang måste vi samla in några personuppgifter om dig och dina eventuella medresenärer för att göra besöket lyckat och säkert.

Varför behandlar vi
dina personuppgifter?
Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Rättslig grund

För att förbättra upplevelsen när du besöker vår webbplats

 • IP-adress
 • Typ av webbläsare och version
 • Operativsystem
 • Datum och tid vid besöket
 • URL för sidan som hänvisade dig till Scania

Berättigat intresse

För att kunna utvärdera användningen av vår webbplats och förbättra den

 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Typ av enhet som används när du besöker webbplatsen

Berättigat intresse

För att uppfylla syftet med ditt besök hos Scania

 • Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress)
 • Medresenärs uppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsdata (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer)
 • Språk
 • Önskemål gällande kost
 • Information om resa och boende
 • Körkortsuppgifter
 • Uppgifter om besöksvärden

Berättigat intresse

För att skydda våra besökare och företagets tillgångar

 • Användarloggar från IT-system och entrésystem,
 • IT-loggar från applikationer och nätverkstjänster,
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter

Berättigat intresse