SCANIA INTEGRITETSPOLICY

Ett kärnvärde för oss på Scania är Respekt för individen. Detta är grunden för allt vårt samarbete oavsett om du är en värderad kund, en fordonsförare, en medarbetare i vår globala organisation eller en betrodd partner/leverantör, och det gäller även när du besöker våra webbplatser, lokaler eller evenemang.

Vi hanterar dina personuppgifter när vi:

  • levererar våra produkter och tjänster.
  • stöttar och hjälper dig när du använder våra produkter och tjänster.
  • uppfyller och följer upp våra och dina avtalsåtaganden.
  • följer lagen.
  • informerar om produkter och tjänster samt kommande evenemang.
  • förbättrar kvaliteten och utvecklar våra produkter och tjänster samt vår organisation.

För oss är det självklart att vi hanterar och skyddar dina personuppgifter med respekt och integritet. Ibland använder vi betrodda partner för att hjälpa oss att leverera våra produkter och tjänster. När vi behöver dela dina personuppgifter med dessa, försäkrar vi oss om att de behandlar dina personuppgifter med samma respekt och integritet som vi gör.

I denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi kan komma att behandla, varför vi gör det och hur vi ser till att dina rättigheter och din integritet respekteras. Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på dataprotection@scania.com eller om du föredrar att prata med din egen kontakt på Scania.

Ladda ner