SCANIA INTEGRITETSPOLICY

Respekt för individen. är ett av Scanias kärnvärden. Detta är grunden för allt vårt samarbete oavsett om du är en värderad kund, en fordonsförare, en medarbetare i vår globala organisation eller en betrodd affärspartner/leverantör, och det gäller även när du besöker våra webbplatser, lokaler eller evenemang.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Scania CV AB, såvida inget annat anges i en integritetspolicy för en specifik marknad eller en specifik tjänst som kan nås via www.scania.com.

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att:

  • leverera våra produkter och tjänster
  • stödja och hjälpa dig när du använder våra produkter och tjänster
  • uppfylla och följa upp våra och dina avtalsförpliktelser
  • uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter
  • informera om produkter och tjänster samt kommande evenemang
  • förbättra kvaliteten och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

Vi strävar efter att alltid hantera och skydda dina personuppgifter med respekt och diskretion. Ibland anlitar vi betrodda affärspartner som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster. I de fall där vi behöver lämna ut dina uppgifter till våra affärspartner ser vi till att de behandlar dina uppgifter med samma respekt och diskretion som vi gör.

I denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi kan komma att behandla, varför vi gör det och hur vi ser till att dina rättigheter och din integritet respekteras. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta dataprotection@scania.com eller prata med din Scaniakontakt.

Ladda ner