Karriärvägar

Intern rörlighet skapar möjligheter

En lärande organisation

Vårt ledarskap grundar sig på principen att Scania ska vara en lärande organisation. Detta synsätt bidrar till ett öppet klimat där chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att utvecklas.

Påverka ditt eget arbete

Genom coaching och personliga utvecklingsplaner säkerställer vi att våra medarbetare har stor påverkansgrad över sin egen arbetssituation. Våra chefer stöttar och hjälper till att skapa rätt förutsättningar för att du som medarbetare ska uppnå dina uppsatta mål.

Intern arbetsmarknad

Med över 45 000 anställda globalt inom flera olika arbetsområden finns det stora möjligheter att göra en intern karriärresa inom Scania.

Scanias affärsstrategi bygger på hållbarhet och detta är något som också avspeglas i relationen till våra medarbetare. Många av våra medarbetare bygger hela sin karriär inom företaget, detta genom att ta sig an nya utmaningar både lokalt och internationellt.

Internationell karriär

Tack vare att Scania är verksamma i stora delar av världen finns det goda möjligheter för dig som vill göra en internationell karriärresa. Flera av våra tjänster är globala till sin natur där internationella kontakter hör till det dagliga arbetet. För dig som är intresserad av en internationell karriär erbjuder Scania dig möjlighet att arbeta utomlands, både under kortare och längre perioder.

Utveckling

På Scania finns det många utvecklingsvägar som syftar till att stödja dig som medarbetare i din karriärutveckling.

Bredda

Du byter till ett likvärdigt jobb inom en annan del av Scania. Du tar med dig din befintliga kompetens och breddar din kunskap inom en annan del av organisationen.

Fördjupa

Du fördjupar dig inom din befintliga roll på Scania och skaffar dig specialistkunskaper.

Byta position

Du byter till en helt ny tjänst och tar med dig din befintliga kompetens.

Avancera

Du går du vidare till en mer avancerad position inom organisationen, exempelvis från specialist till strateg.

PEP

PEP står för Personnel Enhancement Programme och innebär att du som anställd får möjlighet att utveckla din kompetens inom en annan roll. Detta kan ske på din befintliga avdelningen eller inom en annan del av Scania. Inom PEP finns det också möjlighet att tjänstgöra utomlands, vanligtvis sker detta under en period om tre till sex månader. Syftet är att den anställde ska få bredda sina kunskaper inom sitt befintliga område, alternativt få anställning på en annan arbetsplats.