Yrkesverksamma

Välkommen in i familjen

Scania erbjuder dig som vill ta ett nytt steg i din karriär en spännande framtid i ett av världens ledande företag inom vår bransch. Scanias organisation präglas av ett inkluderande klimat där varje medarbetare ges möjlighet att utveckla och förverkliga sin potential. Vi är övertygade om att delaktighet skapar motivation och engagemang och tillsammans lägger vi grunden för Scanias fortsatta framgång.

Intern karriär

Scanias affärsstrategi grundar sig på hållbarhet och det speglas också i relationen till våra anställda. Många av Scanias medarbetare bygger hela sin karriär inom företaget genom att ta sig an nya utmaningar såväl lokalt som internationellt.

Respekt för individen

Respekt för individen är ett av Scanias kärnvärden. Genom att se till alla medarbetares kunskaper, erfarenheter och ambitioner vill vi att våra medarbetare ska nå sin fulla potential.

Balans i livet

En bra balans mellan arbetsliv och privatliv är en förutsättning för att vi ska må bra. På Scania värnar vi extra mycket om familjen och en god hälsa, därför erbjuder vi aktiviteter för hela familjen och tillgång till vår egen träningsanläggning Hälsocenter Gröndal.

Mångfald och lika möjligheter

Scanias styrka ligger i våra medarbetare. Tack vare en blandning av ålder, kön och olika nationaliteter skapas ett bredare perspektiv och värdefulla kunskapsutbyten.