Scaniamilen 2021

Scaniamilen 2021

Virtuellt lopp för dig som Scaniamedarbetare 27 maj-6 juni

Ett virtuellt lopp är precis som vilket annat lopp som helst. Men ändå inte. Vi lever i en tid då vi har blivit tvungna att göra saker lite annorlunda mot hur vi brukar. Scania har i år tagit beslut om att genomföra Scaniamilen som ett virtuellt lopp.

Du tävlar mot andra, precis som vanligt, men skillnaden är att ni inte befinner er på samma plats vid samma tidpunkt.
Det som särskiljer ett virtuellt lopp från ett vanligt lopp, är att du själv bestämmer var du väljer att genomföra ditt lopp.

Datum: Loppet är öppet under tiden 27 maj-6 juni.
Distans: Du väljer mellan 5/10km. RaceONE 5 km>>  RaceONE 10 km>>
Anmälan: Ladda ner appen RaceONE och sök loppet Scaniamilen 2021. Logga in med koden SCANIAMILEN2021
Deltagare: Tävlingen riktar sig i år endast till dig som är Scaniamedarbetare/dotterbolag/konsult.
Priser: Vi kommer att lotta ut 20 st fina priser bland deltagarna. Vinnarna kommer att kontaktas under vecka 23.
Resultat: resultatlista finns i RaceONE-appen.

Så här gör du för att komma igång med RaceONE>>

Vanliga frågor >>

Vi vill verkligen uppmuntra Dig att delta i Scaniamilen 2021 och önskar dig en härlig tur.

Lycka till!

 

Scaniamilen 2021

Virtual race for you as a Scania employee 27 May-6 June

A virtual race is just like any other race. But still not. We live in a time when we have had to do things a little differently from how we usually do. Scania has decided this year to perform the Scania mile as a virtual race.

You compete against others, just as usual, but the difference is that you are not in the same place at the same time. What distinguishes a virtual race from a regular race is that you decide for yourself where and when you choose to do your race.
 
Date: The race is open from 27 May to 6 June.
Distance: You choose between 5/10km. RaceONE 5 km>>  RaceONE 10 km>>
Registration: Download the app RaceOne and search the Scaniamilen 2021 race. Sign in with the code SCANIAMILEN2021
Participants: This year the competition is only for you who are Scania employee/subsidiary/consultant.
Prizes: We will draw 20 great prizes among the participants. The winners will be contacted during week 23.
Result: Result list is available in the RaceONE app.

How to get started with RaceONE>>

FAQ’s >>

We really want to encourage you to participate in Scaniamilen 2021 and wish you a lovely race. Good luck!