Försäljning och Service

Snabb och pålitlig service

Scanias kunder kräver snabb och pålitlig service, och med alltfler fordon ute på vägarna är tjänstesektorn nyckeln till vår framgång.

Huvudfokus inom verksamheten ligger på tjänster och kundrelationer. Scanias verkstäder får goda resultat i kundundersökningar, men vi arbetar ändå hela tiden med att förbättra vårt användarstöd ytterligare. Med förebyggande underhåll och snabba reparationer skapar vi optimala förutsättningar för hög fordonstillgänglighet.

Scanias servicetekniker är mycket kompetenta och har ett nära samarbete med kunderna. Målet är att alltid fånga upp kundernas behov för att på så vis förbättra och utveckla Scanias produkter.

Roller inom försäljning och service

Efterfrågan på våra produkter och tjänster ökar för varje dag som går. Snabb och pålitlig service, nära kundkontakt och flera fordon ute på vägarna är alla framgångsfaktorer för Scania. 

Nedan kan du se några av de roller som finns inom arbetsområdet försäljning och service.

 

Fordonsförsäljare

Marknadsför och säljer nya och begagnade Scania-fordon och tjänster inom ett definierat geografiskt område

Utvecklar säljorganisationen och upprätthåller en positiv bild

Fokus på kontakt med slutkund

Servicetekniker

Reparerar komponenter i alla mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system

Utför grundläggande arbete på fordonets elektriska system

Har nära kontakt med kunder

Verkstadshandledare

Ansvarar för handledning i verkstaden

Förser mekaniker med instruktioner och riktlinjer

Säkerställer att arbetet genomförs enligt uppsatta riktlinjer

Bli Servicetekniker

Majoriteten av tjänsterna inom serviceteknik är förlagda till Scania Sverige AB, Scanias distributör för produkter och tjänster på den svenska marknaden.

Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 1 600 medarbetare, varav 600 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer på Scania Sverige