En del av kärnverksamheten

Uppdraget inom vår IT-verksamhet är världsomspännande och merparten av vår organisation är baserad i Södertälje. Härifrån bedrivs ett globalt arbete inom en rad IT-områden – från infrastruktur och utveckling till underhåll och support.

IT - The Scania Way

På Scania anammar vi ett agilt tankesätt med Lean som utgångspunkt för att skapa en kultur med fokus på följande områden

Samarbete

Vi samverkar och arbetar öppet inom team, organisationer och med partners mot gemensamma mål.

Prioritering

Vår IT-portfölj ger oss möjlighet att göra rätt prioriteringar och att balansera dagens arbete med morgondagens affärsmål.

Innovation

Vi uppmuntrar ett innovativt tankesätt och ett proaktivt tillvägagångssätt för att utforska och validera koncept och experiment.

Empowerment

Vi förser våra team med kompetens, förtroende och tillit i syfte att bli högpresterande och självorganiserade genom hela värdekedjan.

Iterativa leveranser

Vårt arbete utförs i iterationer med korta återkopplingsslingor, vilket medför att affärsvärde levereras kontinuerligt.