Industriellt underhåll

Tjänster nära Scanias kärnverksamhet

Våra arbetsuppgifter sträcker sig från produktion- och fastighetsunderhåll till att driva industriella projekt.

Våra tjänster ligger i linje med Scanias kärnverksamhet. Därmed kan vi öka produktionens driftsäkerhet och långsiktiga lönsamhet. Vi ser till att investeringar nyttjas på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt. Vi föreslår och genomför framtida kompletta tekniska lösningar och har specialkompetens inom bland annat automation, styr och regler, el och VVS.

Ser du problemlösning som en utmaning och brinner för teknik?

Inom industriellt underhåll har du möjlighet att jobba inom ett brett område där du har möjlighet att växa med uppgiften.

Områden

Följande områden arbetar finns inom industriellt underhåll.

Produktionsunderhåll

Vi vet varför maskinerna går och vad det innebär när de står.

Inom produktionsunderhåll handlar det om att hjälpa till att effektivisera produktionen och minimera antal stopp. Majoriteten av våra arbetsinsatser är planerbara, vilket gör att stoppen kan tas vid en gemensamt optimal tidpunkt.

Anläggningsunderhåll

Vi arbetar aktivt med att sänka energianvändningen.

Inom anläggningsunderhåll handlar det om att se till att fasigheterna och deras instalaltioner samt infrastruktur för försöjning av bland annat eklarft och media fungerar så att produktionen inte påverkas negativt. 

Industriella projekt

Vi planerar för driftsekonomi, tillgänglighet och underhåll redan på projekteringsstadiet.

Området industriella projekt stöttar även med tillverkning av produktionsutrustning inom områdena el-automation, pneumatik, hydraulik och robotteknik.