Affärsutveckling

Förbättra och utveckla

För att fortsatt ligga i framkant och driva utvecklingen inom vår bransch är det avgörande att vi ständigt förbättrar vår kärnverksamhet samtidigt som vi utforskar nya affärsmöjligheter.

Inom arbetsområdet Affärsutveckling ligger stort fokus på att undersöka nya affärsmöjligheter, idéer som på sikt kan bli en del av Scanias kärnverksamhet. Samtidigt är det viktig att vi utvecklar och förbättrar våra befintliga flöden och processer för att på så vis skapa rätt förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Affärsutveckling är ett brett arbetsområde som sträcker sig från marknadsanalys och planering till utveckling av morgondagens transportsystem. Arbetet bedrivs många gånger tvärfunktionellt och har en strategisk och lösningsorienterad karaktär och passar därför dig som gillar att arbeta i team och att utmana befintliga lösningar.

Fokusområden

Nedan följer ett urval av de fokusområden som finns inom arbetsområdet affärsutveckling på Scania.

City Solutions

Planera, utveckla och implementera morgondagens transportsystem för städer och företag

Arbeta inom fokusområden så som trafikplanering, regional utveckling, infrastruktur och mobilitetslösningar

Bygga partnerskap för kompletta erbjudanden

Project Management

Leda Scanias tvärfunktionella komplexa projekt från koncept till implementering

Vägleda medarbetare och chefer mot uppsatta mål

Hantera och kravbalansera tekniska och kommersiella frågeställningar

Strategic business development

Stötta Scanias ledning inom strategiska frågor

Driva strategiska projekt inom industriella och kommersiella områden

Koordinera och facilitera Scanias strategiska beslutsforum

Logistic consulting

Utveckla flödesstrategier och arbeta med flödesoptimering

Ta fram förslag på lösningsdesign, kostnader och riskanalyser till LOTS Groups kunder

Optimera LOTS befintliga transporter samt mobilisering av nya

Lean management

Säkerställa Scanias tvärfunktionella flödesinitiativ

Leda större flödesprojekt

Hantera prioriterade flödesinitiativ i nära samarbete med verksamheten

Fortsatt i framkant

Scanias verksamhet inom strategi och affärsutveckling har som övergripande uppdrag att förbättra Scanias befintliga kärnverksamhet samtidigt som nya idéer och affärsmöjligheter utforskas.

Genom att fortsatt bedriva en verksamhet i framkant kombinerat med ett utvecklat affärserbjudande kan Scania leverera hållbara transportlösningar som skapar större värde för såväl våra kunder som samhället i stort.

Läs mer om verksamheten