Produktion och Logistik

Arbetsområde

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar är en naturlig del av den dagliga verksamheten. På våra produktionsavdelningar får du möjlighet att utmana dig själv och dina kollegor genom att hela tiden leta efter smartare och bättre sätt att arbeta.

Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete arbetar vi för att minimera antalet arbetsskador, öka effektiviteten och utveckla arbetsmetoderna. Alla medarbetare bidrar till förbättringsarbetet, vilket skapar både engagemang och stolthet.

Arbetet sker ofta i team där alla i teamet ansvarar för att uppnå kvalitetskraven. Ett nära samarbete mellan medarbetare och chefer ligger till grund för att varje enskild medarbetare erbjuds utvecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet.

Roller inom produktion och logistik

Det finns ett brett utbud av arbetsroller inom produktion och logistik, nedan kan du se några exempel.

CNC-Operatör

Tillverkar detaljer till motorer, växellådor och axlar

Skärande bearbetning med svarvning och fräsning

Riggar maskiner och genomföra kontrollmätningar med hjälp av ritningar

Montör

Monterar motorer, pumpar och injektorer, axlar, växellådor eller chassier till buss och lastbil

Ansvarig för kvalitet och förebyggande underhåll inom aktuellt expertområde

Deltar aktivt i förbättringsarbetet inom produktion

Materialplanerare

Säkerställer att rätt mängd material och produkter är på rätt plats vid rätt tid

Övervakar och planerar materialbehovet i produktion

Arbetar tvärfunktionellt och har kontinuerlig kontakt med externa leverantörer, inköp och konstruktion

Produktionstekniker

Förbättrar och utvecklar produktionsprocessen för våra montörer och operatörer

Förvärvar eller utvecklar utrustning för produktion

Koordinerar och ansvarar för mindre och större projekt inom produktion

Logistikutvecklare

Ansvarar för planering och utförande av logistikprojekt i nära samarbete med organisationen för vår produktionslinje

Deltar i kontinuerliga förändringsprojekt

Arbetar med avvikelsehantering

Projektledare

Planerar, koordinerar och leder projektaktiviteter

Säkerställer att tidsplanen inom projekten följs

Utvecklar befintliga verktyg och metoder för projektledare samt utvecklar nya när behovet finns