Kommunikation

Sprida kunskap

Scanias kommunikationsaktiviteter ska stödja verksamheten genom att sprida kunskap om företaget och vårt kunderbjudande.

På Scanias kommunikationsavdelning i Södertälje arbetar kommunikationsspecialister med att marknadsföra Scanias varumärke och kärnvärden. Arbetet sker på både lokal nivå och på en global nivå tillsammans med Scanias olika marknader. Till arbetet hör bland annat att samordna kommunikationsarbetet, sköta press- och medierelationer, samordna aktiviteter på olika mässor och organisera evenemang som presskonferenser och förartävlingar.

Målet är att sprida vetskap om att Scania är med och bidrar till utvecklingen och kundernas lönsamhet genom hållbara lösningar, men också kunskap om våra produkter, tjänster och värderingar.