En avgörande roll

Scanias strategi för att bli ledande inom hållbara transporter kräver en hållbar metod genom hela leveranskedjan. Inköpsfunktionen har därför en avgörande roll i företagets utveckling.

Fokus ligger på att utveckla leverantörsrelationerna, och inköpsavdelningen strävar hela tiden efter att utmana, utveckla och optimera processerna så att de tillgodoser Scanias höga krav. Samarbete som bygger på ömsesidig respekt är en av förutsättningarna för Scanias framgångar på detta område.

Tyngdpunkten i arbetet ligger bland annat på att utarbeta strategiska planer och aktiviteter för att förbättra kvaliteten, leveransprecisionen och den totala kostnaden för Scanias produkter och tjänster.

Arbetet genomförs ofta i utvecklingsprojekt i framkant av den globala utvecklingen i fordonsindustrin. Scanias inköpare har ansvar för att förhandla, ingå handelsavtal och aktivt utveckla nuvarande och framtida leverantörer.