Forskning och utveckling

Starkt fokus på forskning och utveckling

Scania har ett starkt fokus på forskning och utveckling för att kunna fortsätta vara branschledande och driva den tekniska utvecklingen inom branschen.

Fokus ligger på hållbara lösningar och lägsta möjliga miljöpåverkan. Varje detalj inom design, konstruktion och system förbättras hela tiden i syfte att tillgodose kraven från samhället och kunderna.

Innovation inom forskning och utveckling uppmuntras, och vi arbetar hårt för att ta fram lösningar för framtiden. Varje projekt börjar med att vi utvärderar kundernas behov, den föränderliga världen runtomkring oss, gällande lagstiftning och vad konkurrenterna gör. Varje förändring påverkar helheten. Bränsleförbrukning vägs mot motoreffekt och vikt vägs mot säkerhet och lastkapacitet. Kvaliteten har dock alltid högsta prioritet.

Området FoU täcker hela kedjan från bakomliggande forskning, konstruktion och testning till kvalitetssäkring i produktionen och i kundens fordon som används på vägar i hela världen. Vårt mål är att upprätthålla en bred kompetens så att vi kan se till att Scania behåller sin ledande ställning i fordonsindustrin.

Scanias verksamhet inom forskning och utveckling är i huvudsak koncentrerad till Södertälje med cirka 3 500 anställda.