Försäljning och marknadsföring

Med kunden i fokus

Världen förändras snabbt och med den affärslandskapet. Vår affärsmodell fokuserar på hur vi kan förbättra kundernas lönsamhet.

Långsiktiga relationer med kunderna utgör grunden för Scanias verksamhet. Genom att leverera de rätta produkterna och tjänsterna hjälper vi kunderna att förbättra sina rörelseintäkter. Högkvalitativa fordon och tjänster maximerar kundernas lönsamhet och tillgänglighet. Maximal lastkapacitet och flexibilitet är också avgörande faktorer för säkerställa en stabil ström av intäkter till kunden.

Genom täta kontakter med kunderna får du insikt i olika kundbehov, och relationen till kunderna sträcker sig över fordonets hela livslängd. Försäljningstillfället är bara början.