Ekonomi och finans

En nyckelroll i det dagliga arbetet

Det ekonomiska perspektivet är avgörande för att kunna driva en effektiv organisation. Scanias ekonomi- och finansorganisation supporterar aktivt hela företaget och är involverad i samtliga delar av verksamheten.

Det finns en rad olika områden inom vår ekonomi- och finansverksamhet, däribland bokföring, finansiell styrning, finansiering och kreditanalys. Målet är att tillföra ett ekonomiskt perspektiv inom hela organisationen, från produktutveckling till färdig produkt och tillhandahållande av tjänster.

Arbetet bedrivs tvärfunktionellt i syfte att uppnå ett holistiskt perspektiv och se till Scanias intressen på lång sikt. Arbetet passar därför dig som gillar att arbeta metodiskt och är en lagspelare. 

Roller inom ekonomi och finans

Det finns ett brett utbud av tjänster inom ekonomi och finans, nedan ser du några exempel.

Revisor

Ansvarar för löpande redovisning och bokslut

Förenklar och förbättrar processer och metoder som är relaterade till bokföring och redovisning

Löpande kontakt med externa revisorer

Business controller

Ansvarar för att övervaka verksamhetens finansiella position och status

Driver och deltar i förändringsprojekt utifrån ett ekonomisk perspektiv

Förvaltar och utvecklar Scanias modeller för finansiell kontroll

Financial controller

Arbetar med konsoliderade kontoutdrag, konsolidering och ekonomisk rapportering

Analyserar och presenterar finansiell information

Deltar i förbättringsgrupper i syfte att säkerställa en kontinuerlig förbättring av våra finansiella processer

Ekonomichef

Ansvarar för verksamhetsstyrning samt redovisning och rapportering för några av Scanias enheter 

Skapar förhållanden under vilka finansiella rapporter, prognoser och rapportering kan utföras effektivt och utvecklas kontinuerligt

Arbetar delvis inom tvärfunktionella grupper

Redovisningschef

Ansvarar för den finansiella redovisningen för några av Scanias enheter

Förser enheten med guidning gällande redovisnings- och skattefrågor

Bidrar med modeller och analyser för hantering av finansiella flöden