Scania Student Intro

Ett unikt introduktionsprogram

Scania Student Intro

Programmet riktar sig till dig som snart är färdigutbildad civilingenjör eller systemvetare med masterpåbyggnad. Scania Student Intro är ett unikt introduktionsprogram med två inriktningar och inkluderar sommarjobb, examensarbete samt en egen mentor på Scania Södertälje. Syftet är att ge dig som student möjlighet att lära känna Scania och etablera kontakter inom företaget.

Innehåll

Programmet löper från det fjärde läsåret fram till examen med ansökan under termin 7-8. Du ska ha minst ett år kvar av dina studier vid ansökan.

Helgaktiviteter

Vid två tillfällen per termin träffas gruppen för att tillsammans arbeta med utvalda case och fokusera på teambuilding. Undervisningen sker i seminarieform där föreläsningar varvas med aktiva diskussioner. Deltagarna får också möjlighet att provköra Scanias lastbilar och bussar.

Sommarjobb

Scania Student Intro bygger på en koppling mellan studier och uppdrag inom verksamheten. Deltagarna erbjuds sommarjobb utifrån studieinriktning för att koppla ihop teori med praktik.  

Examensarbete

Utifrån ordinarie studiers inriktning utformas ett examensarbete på Scania i Södertälje. Examensarbetet utgår alltid från verksamhetens behov och ger studenter möjlighet att uppvisa en personlig prestation. 

Avslutning

Efter avslutat examensarbete är Scania Student Intro över och det firas med en avslutningsceremoni och diplomutdelning. 

Inriktningar

System/IT

För dig som studerar till civilingenjör eller systemvetare med pågående master. Din inriktning kan exempelvis vara data, IT, teknisk fysik, system, mekatronik (mekanik och elektronik), datateknik, informationssystem, datavetenskap eller industriell ekonomi med inriktning data eller mjukvaruteknik. Sommarjobb och examensarbete utförs på Forskning  Utveckling i Södertälje.

Scania Student Intro System/IT ger dig inblick i hur utvecklingen av mjukvara bidrar till en mer hållbar framtid genom minimal miljöpåverkan från transporter. Vår plattform för Internet of things behöver stötta framtidens transporter och vara effektiva utifrån såväl en ekonomisk som miljömässig aspekt. Vår lösning är att bland annat utveckla självkörande fordon, säkerhet, elektrifiering och insamling samt analys av Big Data. Mjukvaruutveckling är en central del av fokusområdena inom Forskning och Utveckling och dess påverkan på framtida funktioner ökar hela tiden. 

Mekanik

För dig som studerar till civilingenjör inom exempelvis maskinteknik, fordonsteknik, teknisk fysik, design- och produktutveckling, energi och miljö, eller industriteknik och ledarskap. Sommarjobb och examensarbete utförs på Forskning och Utveckling.

Scania Student Intro Mekanik ger dig inblick i hur utvecklingen bidrar till mer bränslesnåla och miljövänliga fordon som samtidigt blir säkrare, får bättre förarmiljö och bättre prestanda. Mekanisk konstruktion är en central del av Scanias produktutveckling. Inom mekanik konstruerar, beräknar och provar vi komponenter och hela fordon till hela vårt produktprogram. Utveckling baseras på Scanias modulära system. Under Scania Student intro kommer du att möta många spännande och kompetenta människor som gillar att arbeta med produktutveckling såsom beräkningsingenjörer, konstruktörer, provningsingenjörer och projektledare.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår mellan den 26 oktober - 29 november.