Scania Internship Production

Scania Internship Production

Scania Internship Production ger dig möjlighet att lära känna Scanias produktion som komplement till din utbildning. Vi söker dig som studerar till högskole- eller civilingenjör. Vi ser gärna att du ansöker så tidigt som möjligt i dina studier. Givetvis får du lön under tiden.

Läs mer och ansök

Innehåll

Scania Internship Production genomförs under sex veckor på sommaren med avbrott för ordinarie industrisemester. Du har fem veckors verkstadspraktik, varvat med föreläsningar, studiebesök, gå-och-se och en veckas avslutande projektuppgift. Du praktiserar som montör eller operatör inom antingen montering, bearbetning, logistik eller produktionsunderhåll på Scania i Södertälje. 

Första året lägger vi grunden och du får en förståelse för hur det är att arbeta i produktion. Du kommer bl.a. att få fördjupa dig i Scanias produktionssystem. 

Du har sedan möjlighet att fördjupa dig ytterligare inom produktionsteknik genom att ansöka till programmet nästkommande år, så länge som du är student. Om du går programmet igen så kommer du att få arbetsuppgifter inom den produktionstekniska organisationen. 

Scania Internship Production är ett samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings Universitet. Du som läser på andra lärosäten kan givetvis också söka till programmet. Du som går programmet för första gången kan ansöka om att få praktiken tillgodoräknad som en kurs på sex poäng på KTH, förutsatt att du är behörig.  

In­rikt­ning­ar

I ansökningsformuläret väljer du mellan följande val:

  • Montering
  • Bearbetning
  • Scania Väljer (om du inte har någon preferens) 

Montering

Inom denna inriktning finns två områden:

Produktion

I produktionsmiljö monterar du komponenter (motor, växellåda, axlar) eller fordon vilket passar dig som gillar noggrannhet, precision och teamwork. Du arbetar i en dynamisk miljö med högt tempo. Efter programmets slut kommer du att känna till hur viktig monteringen är för helheten.

Logistik

Logistik är flödet av produktionsartiklar från godsmottagning till monteringsfabrik. Du kommer att få prova på hela flödet innan du dyker ner djupare i någon del. Det finns ett fåtal platser inom denna inriktning. 

Be­ar­bet­ning

För att välja inriktningen Bearbetning, så behöver du kunna jobba skift. Inom denna inriktning finns två områden:

Tillverkande bearbetning

Du följer en produkt från råämne till färdig komponent och får kunskap i att rigga utrustningen, kvalitetsarbete, daglig planering och produktionstekniskt arbete.

Produktionsunderhåll

Underhåll verkar såväl inom montering- och bearbetningsverkstäderna på Scania. Produktionsunderhåll hjälper Scania att öka driftsäkerheten samt optimera underhållskostnaderna för maskiner och anläggningar. Det finns ett fåtal platser inom denna inriktning.

Ansökan

Programmet Scania Internship Production är för dig som studerar till högskole- eller civilingenjör och är nyfiken på hur vår industri fungerar. För att kunna gå Scania Internship Production behöver du kunna ta dig till Scania i Södertälje under de veckorna det pågår. Om det är första gången du ansöker till programmet behöver du kunna jobba veckorna 24-33, med undantag för Scanias industrisemester, som är förlagd mellan veckorna 29-32. 

Programmet hålls på svenska och därför är svenska ett krav. 

Ansökan är öppen 17/1-20/2 2022

Har du gått programmet tidigare?

Om du har deltagit i programmet tidigare och är intresserad av komma tillbaka är du mycket välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Du måste ha gått första året av programmet för att kunna söka till andra året. Om du blir antagen för att gå andra året av programmet kommer du överens med din chef om vilka veckor du ska jobba.

Din ansökan ska innehålla följande bilagor: 

  • Personligt brev 
  • CV 
  • Relevanta betyg/intyg  

Vi ser fram emot din ansökan!