Scania Engineer Program

Scania Engineer Program

Scania Engineer Program är ett introduktionsprogram som erbjuder dig som nyexaminerad ingenjör en grundlig introduktion till Scanias verksamhet och företagskultur. Syftet är att lägga en grund till en karriär som specialist inom produktion, mekanisk design eller systemutveckling.

Programmet ger dig en helhetssyn över de olika funktionernas verksamhet och är en utmärkt start på din karriär som ingenjör.

Scanias ingenjörsprogram är teknikorienterat med fokus på praktiskt arbete. Programmet ger dig som ingenjör möjligheten att vara med och utveckla den spetsteknologi som krävs för att uppnå Scanias mål: att bli ledande inom hållbara transportlösningar. 

Innehåll och upplägg

Programmet inleds med ett antal gemensamma introduktionsaktiviteter och inkluderar fyra till fem olika praktikperioder.

Från dag ett blir du anställd och tilldelas en avdelning utifrån vald inriktning. Du har en ansvarig chef under hela programtiden och till varje praktik tilldelas du en handledare som stödjer dig under perioden.

Målet med ingenjörspraktiken är att få en god helhetssyn av funktionernas verksamhet och hur de är sammanlänkade. Detta innebär att arbetsuppgifterna är av undersökande och praktisk karaktär och du kommer att vara involverad i så väl pågående projekt som det löpande arbetet. Programmet är flexibelt vilket innebär att du tillsammans med din chef kan bestämma praktikperiodernas exakta innehåll. 

Under din sista praktikperiod påbörjas en dialog mellan dig och din chef inför övergång till din första befattning.

Inriktningar

Scania Engineer Program has tre inriktningar, en inom produktion och två inom Forskning och utveckling. Klicka på respektive inriktning för att se programupplägget.

Inriktning mot produktion koncentrerar sig till Scanias produktion i Södertälje eller Oskarshamn. Du anger vilken ort du är intresserad av i ansökan. Inriktningarna inom Forskning och utveckling innebär att du kommer att ha din bas på en av Scanias forsknings- och utvecklingsavdelningar i Södertälje. 

Oavsett vilket fokusområde du väljer finns det stora utvecklingsmöjligheter för ingenjörer på Scania. Som specialist kan du stärka dina färdigheter genom att följa en etablerad karriärbana bestående av flera steg. Det finns också möjlighet till tvärfunktionell utveckling inom området. 

Ansökan

Ansökningsperioden pågår mellan den 28 januari - 24 februari.

Scanias ingenjörsprogram passar dig som vill arbeta nära tekniken och som gräver på djupet för att lösa problem. Programmet vänder sig till dig som är nyutexaminerad ingenjör med kandidat- eller masterexamen. Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift, B-körkort (gäller inriktning mot Forskning & Utveckling) och max ett års arbetslivserfarenhet efter avslutade studier. Programmet förser dig snabbt med erfarenhet och är en utmärkt introduktion till din framtida karriär som specialist inom produktion eller Forsning och utveckling. 

I urvalsprocessen tittar vi på en kombination av dina erfarenheter, intressen, personliga egenskaper och formell utbildning/examen. Som en del av processen använder sig Scania av webbaserade tester. Vi letar efter dig som är en lagspelare, gillar att gräva djupare i detaljer och har ett stort teknikintresse.