Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.

Često postavljana pitanja

 

Da LI SCANIA DELI MOJE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

Nikada ne prodajemo vaše podatke trećim licima.

Da bismo obezbedili najbolje proizvode i usluge, koristimo svoju globalnu organizaciju i globalnu mrežu pouzdanih partnera. To znači da možemo – s vremena na vreme – da podelimo vaše podatke (sve ili odabrane) sa Grupom Scania, kao i sa pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu. Tipični primeri obuhvataju sledeće:

 • kada kupujete nešto u veb-prodavnici kompanije Scania, neke podatke delimo sa partnerima koji obrađuju vaše plaćanje ili vam isporučuju pošiljke.
 • nekada obrađujemo vaše podatke u IT sistemima koje razvijaju, isporučuju ili pohranjuju naši eksterni IT partneri
 • nekada angažujemo treća lica da nam pomognu u organizaciji događaja u kojima učestvujete, kako bi vam bio obezbeđen hotel, prevoz itd.
 • kada pozovete našu Pomoć u hitnim slučajevima, vaše podatke možemo podeliti sa trećim licima, na primer šlep-službe.

U slučajevima kada treba da podelimo vaše podatke sa poslovnim partnerima, vodimo računa o tome da se oni prema vašim podacima odnose sa istim poštovanjem i integritetom kao i mi.

Ukoliko to zahteva zakon, nekada delimo vaše podatke sa državnim organima.

 

GDE Scania OBRAĐUJE MOJE PODATKE?

Scania je globalna kompanija sa poslovanjem u preko 100 država. Da bismo obezbedili najbolje proizvode i usluge, koristimo svoju globalnu organizaciju i globalnu mrežu pouzdanih partnera. To znači da ćemo možda odlučiti da vaše podatke (sve ili odabrane) obrađujemo u okviru, ali i van Evropske unije. Tom prilikom uvek poštujemo postojeće propise i vodimo o računa da se sa vašim podacima postupa na bezbedan način. Ako se vaši podaci prenose van Evropske unije, prenos se obavlja u skladu sa odgovarajućim zaštitnim merama.

U ovom kontekstu, „obrada“ označava svaku operaciju ili niz operacija u vezi sa podacima o ličnosti, kao što su: sakupljanje, beleženje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmene, preuzimanje, konsultacije, korišćenje, obelodanjivanje slanjem, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na neki drugi način, spajanje, kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

KAKO ŠTITITE MOJE PODATKE?

Obavezni smo da uvek štitimo vaše podatke, pa preduzimamo sve prihvatljive pravne, tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bismo pravilno zaštitili podatke o ličnosti koje obrađujemo od manipulacije, gubitka, uništavanja ili nezakonitog pristupa.

Naše bezbednosne mere stalno se poboljšavaju u skladu sa razvojem dostupnih bezbednosnih proizvoda i usluga.

 

KOLIKO DUGO ČUVATE MOJE PODATKE?

Vaše podatke čuvamo sve dok je neophodno:

 • ispuniti ugovorne obaveze prema vama
 • ispuniti svrhu zbog koje su podaci sakupljeni
 • ispuniti naše zakonske obaveze

 

KOJA SU MOJA PRAVA?

PRAVO PRISTUPA

Možete da tražite izvod iz registra koji pokazuje koje vaše podatke o ličnosti obrađujemo. Traženje izvoda je besplatno.

Izvod iz registra biće vam poslat na adresu koju smo registrovali u našim sistemima ili, ako tako odaberete, možete ga preuzeti u našoj kancelariji gde morate da dokažete identitet pre nego što vam damo podatke.

PRAVO NA ISPRAVKU

Imate pravo na ažuriranje svojih informacija kako biste bili sigurni da uvek imamo tačne informacije.

PRAVO NA BRISANJE

Bez neopravdanog kašnjenja možete da tražite brisanje vaših podataka u jednom od sledećih slučajeva:

 • Ako podaci više nisu potrebni u svrhe zbog kojih su sakupljeni.
 • Ako se obrada vaših podataka zasniva samo na vašoj saglasnosti, a vi povučete tu saglasnost.
 • Ako je brisanje podataka neophodno da bi se ispunila neka zakonska obaveza.

PRAVO NA PRIGOVOR

Uvek imate pravo da se usprotivite obradi vaših podataka o ličnosti u cilju direktnog marketinga. Ovo je apsolutno pravo, što znači da ako se usprotivite, obustavićemo dalje korišćenje vaših podataka u cilju direktnog marketinga.

Takođe imate pravo da se usprotivite obradi koju zasnivamo na legitimnom interesu. U tom slučaju morate detaljno navesti čemu prigovarate i zbog čega. Tada moramo da pokažemo uverljive legitimne osnove za obradu koji su bitniji od interesa, prava i sloboda pojedinca; ili da dokažemo da naša obrada podataka služi za pokretanje, sprovođenje ili odbranu zakonskih zahteva.

PRAVO NA OGRANIČENJE

Imate pravo da zahtevate privremeno ograničenje obrade vaših podataka. Obrada može da bude ograničena u sledećim situacijama:

 • Kada smatrate da su vaši podaci netačni i zbog toga zahtevate da ih ispravimo. Takođe možete da zahtevate ograničenje obrade vaših podataka dok proverimo da li su vaši podaci netačni.
 • Kada je obrada podataka nezakonita, ali se protivite brisanju vaših podataka i, umesto toga, zahtevate da njihovo korišćenje bude ograničeno.
 • Kada su vam podaci potrebni kako biste mogli da pokrenete, sprovedete ili odbranite sudske zakonske zahteve, čak i kada nam vaši podaci više nisu potrebni za obradu.

PRAVO NA PRENOS PODATAKA

Imate pravo da dobijete podatke koje ste nam dostavili kako bismo ih koristili negde drugde. Ovo pravo važi samo u slučajevima kada je naša obrada podataka zasnovana na pravnom osnovu da ste dali saglasnost za obradu podataka ili ako ste sa nama sklopili ugovor.

 

OBAVEŠTENJE O KRŠENJU (ŽALBA)

Ako smatrate da obrada vaših podataka predstavlja kršenje važećih propisa, molimo vas da nas o tome obavestite u najkraćem mogućem roku. Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka u svojoj državi.

 

KAKO stupam u kontakt sa vama ako imam pitanja?

office@scania.rs