Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.

 

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Slobodno nam se javite ako imate pitanja u vezi sa pravnim sadržajem.

 

Uslovi: Scania CV AB (publ), u daljem tekstu „Scania“, vlasnik je ovog veb-sajta i, ukoliko nije drugačije naznačeno, celog njegovog sadržaja.

Posećivanjem ovog veb-sajta i njegovim korišćenjem, pristajete na uslove objašnjene u daljem tekstu. Scania može u svakom trenutku i prema svom nahođenju da izmeni date uslove. Stoga vam Scania preporučuje da ih redovno proveravate.

Ovi uslovi su poslednji put pregledani 1. jula 2009. godine.

Ukoliko su neki od ovih uslova nezakoniti, nevažeći ili ništavni, to ni na koji način neće uticati na punovažnost i primenljivost preostalih uslova niti će ih ugroziti.

Korišćenje

Sadržaj ovog veb-sajta može se koristiti po Creative Commons 3.0 licenci. To znači da možete da gledate, kopirate, štampate i distribuirate sve dokumente koje Scania ovde objavi, pod uslovom da to ne radite u komercijalne svrhe, da izvor distribuirane dokumentacije upućuje na firmu Scania i da su zadržana sva autorska prava, kao i druga vlasnička obaveštenja iz sadržaja.

Nikakav sadržaj sa ovog veb-sajta se ne sme menjati, prenositi, licencirati, prebacivati ili prodavati bez prethodne pismene saglasnosti firme Scania.

Zaštitni znaci i autorska prava

Svi zaštitni nazivi, robne marke, logotipi, tekstovi, slike i softver koji se pojavljuju na ovom veb-sajtu, ako nije drugačije naznačeno, vlasništvo su firme Scania ili njenih podružnica i zaštićeni su Zakonima o intelektualnoj svojini.

Zabranjuje se svako korišćenje robnih marki, logotipa, tekstova, slika i softvera, osim ako nije dozvoljeno u skladu sa gore navedenim uslovima.

Neovlašćena upotreba ili distribuiranje bilo kakvog materijala sa ovog veb-sajta podleže građanskim i kriminalnim sankcijama prema važećim zakonima. Scania će, u tom slučaju, u potpunosti sprovesti Zakon o intelektualnoj svojini.

Informaciona politika

Informacije na ovom serveru su „onakve kave jesu“ i nemaju nikakvu garanciju, niti eksplicitnu niti implicitnu, uključujući, ali bez ograničenja, implicitne garancije o podesnosti za prodaju, podesnosti za određenu namenu ili nekršenju.

Scania ne garantuje za tačnost i potpunost informacija na ovom veb-sajtu.

Scania se ne obavezuje da će ažurirati informacije ili materijal na ovom veb-sajtu. Informacije se mogu u svakom trenutku menjati, bez prethodnog obaveštavanja, i unositi u nova izdanja ovog veb-sajta.

Scania ni u kom slučaju nije odgovorna ni za kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, kažnjivu, slučajnu, specijalnu, posledičnu ili neku drugu, nastalu usled korišćenja ili nesposobnosti korišćenja ovog veb-sajta ili njegovog sadržaja ili s tim u vezi, bez obzira na to da li se zasniva na ugovoru, prekršaju, strogoj obavezi ili nečemu drugom, čak i ako je obaveštena o mogućnosti takve štete.

Drugi veb-sajtovi

Ovaj veb-sajt može imati putanje ka veb-sajtovima u vlasništvu trećih lica. Međutim, te putanje su namenjene posetiocima i Scania nije odgovorna za njihov sadržaj, tačnost njihovih podataka i saglasnost o politici privatnosti.

Politika privatnosti

Scania poštuje privatnost pojedinaca i ne sakuplja lične podatke niti njima upravlja ukoliko isti ti pojedinci dobrovoljno ne pošalju te informacije firmi Scania. Obavestite nas ukoliko ne želite da sakupljamo vaše podatke.

Scania je saglasna sa nacionalnim zakonima o zaštiti podataka koji regulišu upotrebu i sakupljanje podataka. Vaše ime, e-adresa i poštanski broj mogu biti prosleđeni trećem licu kako biste dobili odgovor na svoje pitanje. Inače će vaši lični podaci biti iskorišćeni samo za praćenje prodajnog i proizvodnog razvoja.

Ukoliko nije gore drugačije navedeno, podaci se ne prodaju i ne pokazuju trećem licu.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa uslovima, a posebno u vezi sa politikom privatnosti, javite nam se (kliknite ovde).