SRBIJA

 

Izjava o privatnosti

Slobodno nam se javite ako imate pitanja u vezi sa pravnim sadržajem.

Scania poštuje privatnost svakog pojedinca i ne prikuplja niti vodi nikakve lične podatke, osim onih koje je sam pojedinac dobrovoljno dostavio. Ukoliko ne želite da prikupljamo vaše lične podatke, molimo vas da nas o tome obavestite.

Scania je saglasna sa nacionalnim zakonima o zaštiti podataka koji kontrolišu upotrebu i sakupljanje ličnih podataka. Vaše ime, e-adresa i poštanski broj mogu biti prosleđeni trećem licu kako biste dobili odgovor na svoje pitanje. Inače će vaši lični podaci biti iskorišćeni samo za praćenje prodajnog i proizvodnog razvoja.

Tokom normalne upotrebe veb-sajta, jedine informacije koje sakupljamo i automatski snimamo su standardni evidencioni podaci za Internet server. Ti podaci nam ništa ne govore o vama i ne otkrivaju vaše lične podatke. Evidencione podatke Internet servera koristimo za statistiku i merenje aktivnosti korisnika veb-sajta Scania.com. Možemo ih proslediti trećem licu radi analize ili zbog unapređenja ovog veb-sajta i usluga koje nudi.

Ukoliko nije gore drugačije navedeno, podaci se ne prodaju i ne pokazuju trećem licu.

Scania u svakom trenutku može da ažurira uslove Izjave o privatnosti.

Kontakt

Ako imate pitanja, obratite nam se na contact@scania.com.