Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.

Expanded Horizons

U saradnji sa našim futuristima, kreatorima i projektantskim i tehničkim timovima razmatramo održivija transportna rešenja budućnosti. 
Saznajte više o gradovima budućnosti i automatizaciji.

 

Saradnja

Vizija

U kompaniji Scania je najvažnija saradnja – ona donosi pozitivne promene i pomaže nam da se razvijamo kao društvo. Ali kako će naša dinamična kultura uticati na saradnju?

Okrugli sto

Naši gosti diskutuju o promenama u kulturi saradnje i zašto je ona toliko bitna za prošla, sadašnja i buduća društva.

Podcst on Spotify Poslušajte duži razgovor na lokaciji Google Podcasts | Spotify | Apple Podcasts

 

Uključite se </br> u razgovor

Kratka priča

G.R.A.C.E.

Kada se romantičan život koji Elsi vodi bude isprepletao sa njenom obukom u vezi sa veštačkom inteligencijom za gradski transport, ona će otkriti moć saradnje tokom pronalaženja rešenja.

Scroll to explore

Napisala Li Aleksander

Na dan 26. 2. 2034. godine tranzitni komunikacioni sistem za gradske oblasti Grin River i Akademi evidentirao je čudnu grešku. U nastavku su dati odlomci iz evidencije komunikacije viših arhitekata. 

Prikaz transportnih ispravki i evidencije incidenata od strane veštačke inteligencije za Green River Academy Central Expression (GRACE).

Status za GRACE je nepravilan

 

Podcst on Spotify Poslušajte celu priču na lokaciji Google Podcasts | Spotify | Apple Podcasts