Čini se da ste u .
Za više informacija idite na Scania market...
SRBIJA
region prodaje
Proizvodne jedinice.

Scania predstavlja

Future Room

Dobro došli u The Future Room, mesto stalnog inoviranja gde ispitujemo i proširujemo granice svojih mogućnosti.

Scroll to explore

Dobrodošli u naš san

The Future Room je prostor gde ispoljavamo kreativno razmišljanje, strasti i ambicije. Tamo preduzimamo najbitnije korake ka svojoj viziji održivog transporta za sve.

Inovacije

Scania je jedinstvena po svojoj inovativnosti. Stalno prihvatamo nove tehnologije da bismo inicirali promene i da bismo se probijali gde god da skrenemo. The Future Room je prostor gde možemo da okupljamo ključne inovatore koji dele svoje ideje i koncepcije sa svetom.

Saradnja

Da bismo rešavali probleme u budućnosti, danas moramo da sarađujemo i razmenjujemo ideje. Efikasnom saradnjom lakše oblikujemo čovečanstvo – i ona je ključna osobina kompanije Scania.

Kreativnost

Ne postoji formula za kreiranje velikih ideja, a nas na njih podstiče strast za stvaranjem održive budućnosti i vera da možemo da promenimo svet.

Expanded Horizons

U saradnji sa našim vizionarima, partnerima i pripovedačima napravili smo kolekciju priča o boljoj budućnosti za sve nas.

Ideje postaju stvarnost

Kako se nove tehnologije pojavljuju, tako mi pravimo koncepcije i testiramo ideje u vezi sa njima. Ova napredna projektantska rešenja imaju najmodernije karakteristike koje već menjaju način na koji vidimo budućnost.

Tražimo <br/>vizionare budućnosti

FUTURE ROOM

FILMOVI

 

Istražite listu za reprodukciju koju nudi Future Room da biste otkrili kolekciju sadržajnih diskusija za okruglim stolom i podsticajnih priča u kojima se bolja budućnost zamišlja kroz inovacije.