Se pare că te aflii în .

Accesați site-ul dvs. de pe piața Scania pentru mai multe informații.

Termeni si conditii generale pentru Abonarea la Serviciile Conectate Scania

Urmatorii termeni si conditii se vor aplica pentru abonarea la Serviciile Bazate pe Date Scania, prin Interfetele Scania.

 

1.      Definitii

1.1.     „Acord” inseamna contractul aplicabil pentru abonarea la Servicii, incheiat intre Scania si Client, inclusiv acesti Termeni si Conditii, precum si orice alte anexe la acestea.

1.2.     „Costuri” inseamna sumele percepute (dupa caz) de Scania pentru Servicii si pentru administrarea acestora.

1.3.     „Operator” si „Operatori Asociati” inseamna persoanele care determina scopurile si mijloacele de procesare a datelor personale, astfel cum sunt definite conform art. 4(7) si Art. 26 GDPR.

1.4.     „Client” inseamna persoana fizica sau juridica ce detine un abonament pentru Servicii Conectate.

1.5.     „Date Client” inseamna oricare si toate datele cu privire la Client, in calitatea sa de beneficiar al Serviciilor, precum si Date Personale si Date Operationale, cu exceptia datelor pe care Scania le-a creat sau generat in scopul incheierii prezentului Acord de servicii cu Clientul.

1.6.     „Persoana Vizata” inseamna Clientul insusi, in cazul in care acesta este persoana fizica, precum si orice alte persoane fizice identificate sau identificabile pentru care Clientul este raspunzator sau care sunt implicate, din partea Clientului, cu privire la Servicii (inclusiv dar fara a se limita la reprezentantii sai legali, soferii, contractorii si alti angajati).

1.7.     „Echipament” inseamna Hardware si Software.

1.8.     „GDPR” inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si Consiliului din 27 aprilie 2016 cu privire la protectia persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale si libera circulatie a acestora, care abroga Directiva 95/46/CE.

1.9. „Card de Companie”:       Cardul de tahograf valabil, deţinut de Client, conform prevederilor legislației în vigoare, folosit pentru accesarea datelor tahografului.

1.10.  „Conditii Generale” inseamna acesti termeni si conditii generale pentru abonarea la Serviciile Conectate.

1.11.  „Hardware” inseamna computerele si alte echipamente necesare, care indeplinesc conditiile de sistem prevazute in prezentele Conditii Generale, orice alte sectiuni ale Acordului de servicii sau Descrierea Serviciilor, sau aprobate in alt mod de Scania, conform reglementarilor sale interne, care vor fi utilizate in legatura cu Interfetele si / sau Serviciile.

1.12.  „Interfete” inseamna interfetele necesare pentru conectarea la Managementul Flotei Scania sau la alte sisteme prin care se furnizeaza Serviciile, precum Portalul Management Flota Scania, Portalul Tahograf Scania, aplicatii mobile, comunicatori Scania sau interfete de comunicare wireless sau similare.

1.13.  „Furnizor” inseamna orice furnizor de servicii de comunicatii cu care Scania ar putea coopera in vederea furnizarii Abonamentelor catre Clienti.

1.14.  „Date Operationale” inseamna datele care sunt generate in, prin si de la Produse pe durata sau in legatura cu furnizarea Serviciilor catre Clienti. Datele Operationale care tin, spre exemplu, de Vehicule, pot fi considerate, in scopurile prezentului Acord de servicii, ca Date Personale, avand in vedere disponibilitatea prin tahografele Vehiculelor a informatiilor care tin de identitatea persoanelor care le-au generat, prin operarea Vehiculelor respective.

1.15.  „Reteaua Furnizorului” inseamna reteaua de comunicatii a Furnizorului, pe care Scania si Clientul o folosesc pentru comunicarea intre Produs(e) si serverele Scania, prin intermediul Interfetelor.

1.16.  „Parte” inseamna Scania si Clientul, in mod individual.

1.17.  „Date Personale” inseamna orice date care au legatura directa cu o Persoana Vizata (inclusiv dar fara a se limita la nume, cod numeric personal, numar permis de conducere, detalii de contact), care care pot fi atribuite in mod indirect unei Persoane Vizate. In scopuri de clarificare, Datele Operationale precum si orice alte Date Clienti pot de asemenea sa constituie Date Personale, daca acestea nu au fost anonimizate (si anume daca legatura indirecta cu o persoana nu a fost stearsa in mod permanent).

1.18.  „Lista de Preturi” inseamna lista Costurilor relevante determinate de Scania cu privire la Abonament si Servicii, dupa cum aceasta va fi aplicabila la un moment dat.

1.19.  „Politica de Confidentialitate” inseamna declaratiile de confidentialitate ale Grupului Scania, publicate pe www.scania.com, si pe sub-paginile nationale ale acestuia, toate acestea incluzand si un formular de contact pentru intrebari si comentarii cu privire la prelucrarea datelor personale de catre Grupul Scania.

1.20.  „Produs” inseamna un Vehicul, motor, suprastructura, componenta sau alt produs care este acoperit de unul sau mai multe Abonamente la Serviciile Conectate, conform formularului principal de contract (astfel cum poate fi actualizat la un moment dat, conform acestor Conditii Generale).

1.21.  „Scania” inseamna Societatea din Grupul Scania sau Membrul Retelei Scania, cu care Clientul a semnat un Acord de Servicii, in cazul de fata, Scania Romania SRL.

1.22.  „Scania CV AB” inseamna societatea mama din Grupul Scania, infiintata in Suedia.

1.23.  „Grupul Scania” inseamna, in mod colectiv, toate societatile care fac parte din grupul global de societati Scania CV AB, dupa cum sunt definite conform legislatiei aplicabile din Suedia.

1.24.  „Societate din Grupul Scania” inseamna o societate din Grupul Scania.

1.25.  „Membru al Retelei Scania” inseamna o societate din cadrul sistemului autorizat de distributie al Scania CV AB.

1.26.  „Serviciu(ii) conectate” inseamna diferitele servicii de management flota, tahograf, instruire soferi, antrenare soferi si alte servicii bazate pe date, care sunt administrate de Scania Grup prin oricare dintre Interfete, fie comandate separat, fie incluse in Produse, astfel cum aceste Servicii prestate in favoarea Clientilor au fost definite in Descrierile relevante ale Serviciilor sau in aranjamentele separate incheiate intre parti.

1.27.  „Descrierea/Descrierile Serviciilor” inseamna descrierea/descrierile, in vigoare la un moment dat, legate de obiectul si continutul, precum si accesibilitatea, Serviciului/Serviciilor relevante.

1.28.  „Software” inseamna programele de computer necesare, codurile incorporate in Produse, sau alte programe care indeplinesc cerintele de sistem prevazute de aceste Conditii Generale, orice alta parte a Acordului de servicii sau Descrierea/Descrierile Serviciilor, sau aprobate in alt mod de Scania, conform reglementarilor sale normale, pentru utilizare in legatura cu Hardware-ul, Interfetele si/sau Serviciile.

1.29.  „Clauze Contractuale Standard” inseamna cele aplicabile transferului de Date Personale catre tari terte, conform Deciziei Comisiei Europene 2004/915/CE, astfel cum sunt publicate pe https://eur-lex.europa.eu.

1.30.  „Abonament” inseamna abonamentul la unul sau mai multe Servicii.

1.31.  „Autoritate de Supraveghere” inseamna autoritatea publica independenta stabilita de un Stat Membru UE conform art. 51 GDPR.

1.32.  „Utilizator” inseamna o entitate fizica sau o persoana care fie este identica cu Clientul, fie este specificata in calitate de „Utilizator” in Acordul de servicii, sau mandatata in mod separat de Client pentru utilizarea Produselor, sa se contecteze la sau prin Interfete, sau sa utilizeze oricare dintre Servicii.

1.33.  „Vehicul” inseamna un vehicul care este acoperit de unul sau mai multe Abonamente la Servicii conform formularului de contract principal (astfel cum poate fi actualizat la un moment dat conform prezentelor Conditii Generale).

 

2.      Acordul de servicii

2.1.     Acordul de servicii si Descrierile Serviciilor, impreuna cu orice setare sau instructiuni specifice ale Clientului, confirmate din punctul de vedere al reglementarilor normale Scania, vor guverna in mod exclusiv dreptul de a utiliza Interfetele, Abonamentul la Servicii Conectate si furnizarea acestora de catre Scania.

2.2.     Aceste Conditii Generale, precum si orice conditii specifice convenite in scopul Serviciilor Conectate, vor reprezenta parte integranta din Acordul de servicii.

2.3.     In cazul unui continut contradictoriu, abonamentul principal va prevala asupra oricaror termeni si conditii speciale, care la randul lor vor prevala asupra acestor Conditii Generale.

2.4.     Clientul va semna Acordul de servicii, incluzand o referire la specificatiile Abonamentului, Descrierea Serviciilor Conectate, aceste Conditii Generale, si orice servicii suplimentare care vor fi incluse in Acordul de servicii.

2.5.     Clientul se va asigura in mod permanent ca orice Utilizator respecta, si actioneaza in conformitate cu toate prevederile Contractului de servicii, astfel cum acestea vor fi aplicabile si modificate la un moment dat.

2.6.     Scania va fi imediat notificata cu privire la orice modificare a detaliilor Clientului transmise initial catre Scania.

3.      Conditii suspensive

3.1.     Valabilitatea Acordului de servicii va fi conditionata de:

a)      Semnarea ulterioara a acestuia de catre Client, daca initial a fost semnat doar de Utilizator;

b)      Aprobarea Clientului ca avand bonitate financiara, conform verificarilor Scania in acest sens in baza Acordului de servicii, cu conditia ca Clientul sa se fi abonat la Servicii cu plata si ca Scania sa nu fi renuntat in mod expres la aceasta conditie; si

c)      Inexistenta altor motive (pe durata verificarilor de cunoastere a clientului sau de bonitate financiara sau legate in alt mod de incheierea Acordului de servicii) ca Scania sa suspecteze ca abilitatea Clientului de a indeplini obligatiile asumate conform Acordului de servicii ar putea fi afectata, sau ca sa considere ca ar putea fi impiedicata sa incheie o relatie contractuala cu Clientul.

3.2.     Pana la indeplinirea integrala a conditiilor de mai sus, Scania va avea dreptul fie sa amane demararea Serviciilor, fie sa limiteze utilizarea Serviciilor la un anumit teritoriu sau la un anumit volum de date. In consecinta, demararea Serviciilor in favoarea Clientului nu va fi interpretata in niciun caz ca o renuntare de catre Scania la oricare dintre conditiile suspensive mentionate.

 

4.      Imputernicire

4.1.     Utilizatorul are dreptul de a actiona si de a lua masuri in numele Clientului cu privire la Abonament si Servicii, cu exceptia cazului in care Scania solicita aprobarea expresa a Clientului.

 

5.      Plata

5.1.     Preţul Acordului de servicii reprezintă costul direct, fără TVA, al serviciilor pentru care Clientul a optat, ce va fi facturat periodic către Client, prin raportare la rata și frecvența agreate.

5.2.     Prețul Acordului de servicii va fi stabilit în moneda Euro, iar facturarea acestuia către Client va fi efectuată în moneda națională. Societatea va folosi cursul de schimb la vânzare afișat de Banca Națională a României, anunțat în ziua precedentă emiterii facturii.

5.3.     Clientul confirma ca facturarea electronica (inclusiv dar fara a se limita la facturi in format PDF si facturi electronice) va fi considerata in toate cazurile valabila pentru plata Serviciilor si in baza prezentului Acord de servicii

5.4.     Daca, pe durata unei luni calendaristice, un Serviciu a fost indisponibil pentru mai mult de 48 (patruzeci si opt) de ore (din care cel putin 24 de ore consecutive) din motive care tin de culpa Scania, atunci va fi datorata suma reprezentand 1/30 din Costurile lunare, pentru fiecare zi cand Serviciile nu au fost accesibile.

5.5.     Utilizarea Serviciilor in alt mod decat in conformitate cu Acordul de servicii va fi facturata Clientului in conformitate cu Lista de Preturi aplicabila sau, in absenta unei Liste de Preturi, in conformitate cu conditiile pietei.

5.6.     Pentru serviciile Sistem de management al flotei și Descărcare date tahograf, Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica prețul oricând pe durata executării Acordului de servicii, cu o notificare prealabilă ce va fi transmisă Clientului cu 30 de zile în avans. Acestă notificare va fi transmisă prin poşta electronică cu confirmare de primire la adresa comunicată de Client sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat. În situația în care Clientul nu este de acord cu lista de prețuri modificată, acesta poate proceda la denunțarea unilaterală a Contractului.

5.7.     In cazul neplatii sau platii cu intarziere, Scania va avea dreptul la compensatii pentru transmiterea notificarilor de plata, recuperarea debitelor, costuri de colectare si dobanda penalizatoare conform legii aplicabile Acordului de servicii. Scania va avea de asemenea dreptul sa suspende imediat Serviciile, pana la momentul primirii platii integrale sau pana la incetarea Acordului. Clientul nu are dreptul la reducerea Costurilor pe durata suspendarii Serviciilor.

5.8.     In cazul in care intarzierea la plata depaseste 10 (zece) zile lucratoare, Scania va avea dreptul sa inceteze Serviciile respective cu efect imediat si sa inceteze Acordul de servicii, conform prevederilor prezentelor Conditii Generale. In asemenea caz, obligatia Clientului de a achita Costurile conform Acordului va subzista pe durata termenului de preaviz.

5.9.     Clientul achită periodic în contul bancar al Societății, astfel cum este prevăzut în factura aferentă emisă de Societate, cu ordin de plată, prețul stabilit, la termenul scadent prevăzut în factură. Acord

5.10.  În cazul în care Clientul nu efectuează plăţile la scadenţă, pentru întârzieri ce depăşesc 10 zile, Societatea este îndreptățită să aplice penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă plata este efectuată în maximum 10 zile de la data scadenţei, nu se vor calcula penalizări de întârziere, cele 10 zile reprezentând o perioadă de graţie acordată Clientului peste termenul de plată.

5.11.  În a 11-a zi de întârziere la plata soldului scadent, Societatea va bloca Limita de credit astfel cum aceasta este definita in Anexa A, care va putea fi reactivată după achitarea soldului scadent.

5.12.  Începând cu a 11-a zi de întârziere la plata soldului scadent, Societatea are dreptul de a suspenda furnizarea tuturor serviciilor prevăzute în prezentul Acord, până la achitarea soldului scadent.

5.13.  Clientul nu are dreptul la nicio reducere a ratelor pentru perioada de timp în care Serviciile sunt suspendate din cauza întârzierii în efectuarea plăţilor. Obligaţia de plată va continua să se aplice Clientului pe toată durata fixă a Acordului de servicii şi în timpul perioadei de suspendare.

5.14.  Clientul acordă Societăţii dreptul de a-şi numi un reprezentant, care actionează în numele acesteia, pentru a factura şi colecta ratele în temeiul prezentului Acord. În cazul în care reprezentantul Societăţii este de asemenea finanţator al Vehiculului în cauză, Clientul aprobă însumarea sumelor aferente facturilor emise în temeiul prezentului Acord de servicii, împreună cu sumele datorate conform contractului de leasing încheiat pentru Vehiculul în cauză.

5.15.  În cazul în care Clientul doreşte să modifice orice element specific Acordulului, Societatea îşi rezervă dreptul de a taxa și factura separat acest lucru, conform ofertei de preț transmise de Societate la momentul respectiv.

 

6.      Telematics si alte Echipamente

6.1.     Abonamentul si Serviciile vor fi folosite numai impreuna cu Echipamentele necesare conform definitiei de mai sus. Clientul, pe propriul cost, trebuie sa obtina si sa intretina aceste Echipamente (ca parte fie a unui produs Scania, fie a altui echipament achizitionat de Client de la Scania, fie achizitionat in mod independent sau licentiat catre Client).

6.2.     Pentru Servicii care implica un Produs care nu este fabricat de Scania si nu este echipat cu un comunicator Scania, necesar pentru scopul Serviciilor, va fi necesar ca acest comunicator sa fie conectat la Produs printr-un portal FMS furnizat de producatorul Produsului. Altfel, functionalitatea si calitatea Serviciilor pot fi afectate sau chiar puse in pericol. Aplicabilitatea acestor prevederi la un anumit Serviciu este precizata in Descrierea relevanta a Serviciilor.

6.3.     Cartelele SIM (dupa caz) vor fi folosite numai pentru conectarea la Reteaua Furnizorului.

6.4.     In cazul unor interferente cu Echipamentul sau Produsele, sau in cazul unei incalcari a drepturilor de proprietate intelectuala ale oricarei societati din Grupul Scania in acest sens, Clientul, la primirea solicitarii, va deconecta imediat echipamentul respectiv.

6.5.     Scania are dreptul sa actualizeze sau sa faca modificari la Serviciile sau Echipamentele furnizate de Scania. Clientul va fi notificat in avans, in masura posibilitatii, cu privire la actualizarile sau modificarile avute in vedere.

6.6.     Scania sau furnizorul sau, atat la momentul instalarii Echipamentului sau pentru orice alte modificari considerate necesare de catre Scania, va primi acces la Produse sau la echipamentele relevante, pentru a pregati instalarea, utilizarea sau inchiderea Abonamentului si a Serviciilor.

6.7.     Scania aloca numere de abonat sau alte forme de identificare pentru conectarea la Reteaua Furnizorului. In orice moment, Scania poate modifica aceste forme de identificare daca este necesar din motive tehnice, de intretinere sau operationale.

6.8.     Afectarea sau inlaturarea, sau incercarile in acest sens, a altor echipamente telematics sau (dupa caz) a cartelelor SIM atasate acestora sunt strict interzise.

 

7.      Disponibilitatea Serviciilor si intretinerea Echipamentelor etc.

7.1.     Detaliile cu privire la disponibilitatea Serviciilor, intretinerea sistemului si suportul pentru utilizator cu privire la Servicii, Interfete si Echipament sunt prevazute in Descrierile relevante ale Serviciilor.

7.2.     In cazul aparitiei unui defect cu privire la Servicii, Scania il va rectifica in termen rezonabil de la notificarea de la Client. Avand in vedere ca Serviciile sunt bazate pe conexiunea la Internet, precum si pe comunicarea prin intermediul Retelei Furnizorului, intreruperile conexiunilor sau intarzierile nu vor reprezenta un defect conform Acordului, si prin urmare nu vor duce la angajarea raspunderii Scania.

7.3.     In cazul obstructionarii, abuzului sau incalcarii obligatiilor Clientului asumate conform Acordului din partea unui Utilizator, Scania poate bloca Utilizatorul respectiv (ulterior primirii permisiunii din partea autoritatilor relevante, dupa caz) de la accesul la interfete, sisteme Scania si Servicii, pentru a evita orice nereguli ulterioare.

 

8.      Descărcare date tahograf:

8.1.     Clientul are obligația de a deține un Card de Companie si a unui sistem de operare Windows.

8.2.     Clientul are obligația de a-și activa contul în Portalul web de gestionare a vehiculelor, în maxim două săptămâni, de la primirea e-mailului de activare transmis către adresa menționată în Acord de la adresa fmp@scania.com; Clientul va urma toate instrucțiunile de activare, inclusiv evitarea folosirii cuvintelor Scania, numele companiei sau ale Clientului la înregistrarea parolei.

8.3.     Societatea nu-și asumă răspunderea și nici nu va despăgubi Clientul pentru perioada în care acesta nu folosește Serviciile ca urmare a neactivării contului.

8.4.     Clientul trebuie să se asigure întotdeauna că fiecare conducător auto/ Utilizator observă şi acţionează în conformitate cu toate prevederile legale și ale prezentului Acord de servicii.

8.5.     Clientul are obligația de a se asigura că datele tahografului au fost descărcate conform legislației în vigoare.

8.6.     Clientul are obligația de a asigura Societății acces la Vehicul pentru instalarea tuturor Echipamentelor necesare, anterior începerii prestării acestora, la încetarea Acordului sau ori de câte ori este necesar în vederea furnizării Serviciilor.

8.7.     Clientul trebuie să utilizeze exclusiv Echipamentele aprobate și montate de Societate. În eventualitatea unei manipulări/interferențe a Echipamentelor sau a Vehiculului, Clientul are obligația să deconecteze imediat orice echipament neautorizat.

 

9.      Probleme tehnice, cu Echipamentul sau cu Reteaua

9.1.     Scania nu isi asuma nicio raspundere pentru probleme operationale, precum intreruperi in Reteaua Furnizorului, chiar daca asemenea probleme sunt cauzate de masuri indeplinite de Scania sau de Furnizor.

9.2.     Scania are dreptul sa inspecteze Echipamentul, daca sunt motive sa creada ca Echipamentul a cauzat intreruperi in Reteaua Furnizorului sau a fost conectat cu nerespectarea dispozitiilor Acordului.

 

10.   Garantie

10.1.  Echipamentele instalate ca parti integrante din Produsele Scania fac obiectul conditiilor de garantie conform Acordului Clientului pentru achizitia Produselor de la Scania (conform Conditiilor Generale ale Scania pentru Livrare si Garantie si altele asemenea), in timp ce conditiile de garantie pentru Echipamente achizitionate de la Scania ca piese de schimb sau pentru adaptare sunt acoperite conform contractelor separate pentru piese de schimb.

 

11.   Utilizarea Abonamentului si a Serviciilor

11.1.  Cu exceptia cazurilor convenite in scris sau prevazute in prezentul document, Clientul poate folosit Abonamentul si Serviciile doar in scopurile prevazute in Acordul de servicii, si nu poate sub-contracta, sub-inchiria sau transfera in orice alt mod drepturile sale in baza Acordului.

11.2.  Clientul este indreptatit, pe baza unei solicitari, sa modifice forma Abonamentului, cu conditia sa fie disponibile alte forme de Abonament. Modificarile vor produce efecte odata cu confirmarea solicitarii de catre Scania. Modificarile vor fi formalizate conform reglementarilor uzuale aplicate de Scania la un moment dat, fiind supuse Costurilor conform Listei de Preturi sau, in absenta unei Liste de Preturi aplicabile, in conditiile de pe piata.

11.3.  Clientul va pastra legatura cu Interfetele in mod regulat si se va mentine informat cu privire la orice modificari ale acestora sau ale Serviciilor. Notificarile Scania despre Abonament sau Servicii sunt transmise fie prin posta electronica sau normala direct catre Client, fie sunt puse la dispozitie prin intermediul Interfetelor.

11.4.  Clientul este pe deplin responsabil pentru toate datele si informatiile pe care Clientul le transfera sau le descarca, sau le stocheaza sau le salveaza, prin intermediul Interfetelor, Abonamentului sau Serviciilor, sau care sunt comunicate prin Hardware sau Software.

11.5.  Clientul poate restrictiona accesul neautorizat la retelele conectate sau la resursele de computer prin Interfete, fie apartinand Scania, fie altor parti, si nu are dreptul sa acceseze, utilizeze, distruga, distorsioneze, transmita sau comunice informatii din orice surse ante-mentionate fara permisiune. Clientul se va asigura ca ID-urile de utilizator, parolele si alte date de acces nu sunt dezvaluite catre persoane neautorizate.

11.6.  Clientul va respecta legile nationale, reglementarile si regulile, precum si instructiunile notificate de Scania la un moment dat, precum si normele etice si morale general acceptate, la utilizarea Abonamentului si Serviciilor. Clientul nu poate folosi Abonamentul sau Serviciile in moduri care cauzeaza inconveniente sau daune Scania sau altor terte parti.

11.7.  Clientul este raspunzator pentru orice actiune intreprinsa, precum si pentru incalcarile Acordului de servicii cauzate de persoane autorizate de Client sa foloseasca Abonamentul sau Serviciile. Scania va fi notificata imediat de asemenea incidente.

11.8.  Clientul va compensa Scania in mod integral pentru orice pretentii adresate impotriva Scania ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a Abonamentului si a Serviciilor. Clientul se obliga de asemenea sa achite daunele cauzate ca urmare a utilizarii Serviciilor cu incalcarea Acordului de servicii si sa compenseze Scania sau tertele parti afectate pentru daunele provocate de Client, sau pentru care Clientul este raspunzator.

11.9.  Fara notificarea prealabila a Clientului, Scania are dreptul sa modifice Abonamentul sau Serviciile, cu exceptia cazului in care o asemenea modificare ar afecta accesul la Abonament sau continutul Serviciilor.

 

12.   Mutare, transfer, sub-contractori etc.

12.1.  Clientul nu are dreptul sa transfere sau sa cesioneze Acordul sau Abonamentul, in tot sau in parte, catre orice terta persoana fara aprobarea scrisa prealabila de la Scania.

12.2.  Scania va avea dreptul sa transfere Abonamentul sau drepturile sale conform Acordului de servicii catre orice alta parte, fara aprobarea Clientului. Scania poate de asemenea sa foloseasca sub-contractori, agenti si alti parteneri de afaceri, la propria discretie, in scopul furnizarii Serviciilor caz in care Scania va fi raspunzatoare de respectarea oricaror obligatii conform Acordului.

 

13.   Termen si incetarea Acordului

13.1.  Acordul intra in vigoare la momentul semnarii de Scania si de catre Client (si anume la data ultimei semnaturi, daca partile nu au semnat in acelasi timp), si va ramane in vigoare pe un termen fix, definit in Acordul de servicii.Pentru evitarea oricarei neclaritati, incetarea Contractului de prestare servicii de intretinere nu va conduce la incetarea automata a Acordului de servicii conectate.

13.2.  Serviciile vor fi prestate de la momentul in care au fost inregistrate in Interfata relevanta, cu exceptia cazurilor in care se convine altfel.

13.3.  In cazul in care Scania realizeaza actualizari sau modificari ale Echipamentelor care au drept rezultat inconveniente pentru Client, acesta poate sa rezilieze Acordul cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile, fara costuri suplimentare pentru Scania, in orice caz cel mai devreme la data implementarii modificarii.

13.4.  Fara a afecta prevederile contrare din prezentul document, oricare dintre Parti poate denunta unilateral Acordul de servicii in orice moment (in tot sau in parte, pentru un anumit Produs),  prin notificare scrisa transmisa celeilalte Parti cu un preaviz de 30 de zile. Daca Clientul denunta Acordul inainte ca Scania sa fi facturat onorariile de conectare si primele Costuri lunare (dupa caz), Clientul va fi obligat sa achite aceste Costuri precum si toate Costurile aplicabile pana la data incetarii Acordului de servicii.

13.5.  Dezvoltarile tehnologice din domeniul telecomunicatiilor ar putea necesita inlocuirea Serviciilor cu alte servicii care sa aiba o performanta tehnica si o functionalitate similare. In aceste cazuri, Scania va fi indreptatita sa inlocuiasca Serviciile, cu conditia ca Clientul sa fie notificat in avans in acest sens.

13.6.  La propria discretie, Scania va avea dreptul sa suspende (fara afectarea obligatiei Clientului de a achita Costurile aferente) sau sa inceteze prestarea Serviciilor, in tot sau in parte, si chiar sa rezilieze Acordul cu efect imediat:

a)      Daca Costurile scadente conform Acordului nu sunt achitate la timp;

b)      Daca Clientul nu permite accesul Scania la Echipament, astfel cum s-a convenit;

c)      Daca Clientul, orice Utilizator sau alte persoane pentru care Clientul este raspunzator a folosit, in orice aspecte esentiale, Abonamentul, Interfetele sau Serviciile in mod necorespunzator sau cu incalcarea Acordului;

d)      Daca Clientul a incalcat orice alte obligatii prevazute in Acordul de intretinere sau in Contractul de servicii,;

e)      Daca Scania suspecteaza in mod rezonabil ca Clientul este aproape de, sau poate, comite o incalcare esentiala a CAcordului de servicii, iar Clientul nu a oferit garantii care in opinia Scania ar fi suficiente pentru a reduce materializarea riscului mentionat;

f) Daca s-au conectat echipamente sau orice Produse la Interfete, cu incalcarea Acordului de servicii, sau daca nu s-au deconectat imediat echipamentele, atunci cand trebuia sa fie deconectate conform Acordului;

g)      Daca Serviciile, Interfetele sau Reteaua Furnizorului sunt folosite in asa maniera incat cauzeaza costuri si/sau alte daune pentru Scania, sau provoaca Scania, Furnizorului sau altor parti relevante orice inconveniente semnificative; si/sau

h)      Daca Clientul intra in incapacitate de plata in lichidare sau se declara falimentul acestuia, sau daca apar orice alte motive justificate pentru a banui insolventa persoanei respective.

13.7.  Suspendarea sau incetarea Serviciilor sau a Acordului se vor face intotdeauna prin notificare adresata in scris, cu exceptia cazului in care Scania ofera administrare proprie a contractului, astfel cum aceasta este definita in mod separat.

13.8.  In cazul incetarii anticipate a Serviciilor sau a Acordului de servicii de catre Scania conform celor de mai sus:

a)      Toate Costurile acumulate (dupa caz) pentru utilizare si alte datorii pentru Abonamentele in cauza vor deveni imediat scadente si platibile;

b)      Clientul nu va fi obligat sa achite orice onorarii viitoare de conexiune si Costuri lunare (dupa caz) pentru Abonamentul relevant;

c)      Costurile pre-platite, volumul de date si serviciile suplimentare stocate pe sau prin echipamentele telematics in Produs(e) sau oricare dintre Interfete nu se ramburseaza, fara ca Scania sa aiba vreo raspundere in acest sens.

 

14.   Transferul titlului de proprietate asupra Produselor, etc.

14.1.  Clientul se obliga sa notifice Scania imediat atunci cand un Produs nu mai este operat de catre Client (spre exemplu ca urmare a unei vanzari sau a altui mod de transfer a dreptului de proprietate asupra acestuia, a incetarii unui contract de inchiriere cu privire la Produs, sau ca urmare a inchirierii acestuia catre un tert). Notificarea primita din partea Clientului va conduce la incetarea automata a Acordului de servicii.

 

15.   Prelucrarea Datelor Personale pentru furnizarea Serviciilor

15.1.  Scania si Scania CV AB, impreuna cu (dupa caz) alte Societati din Grupul Scania si Membri ai Retelei Scania care contracteaza cu Clientul pentru furnizarea de Servicii in baza Acordului, sunt (cu exceptia cazurilor prevazute mai jos) Operatori Asociati cu Clientul pentru prelucrarea Datelor Personale in cadrul obiectului Serviciilor. Prezenta sectiune contine intelegerea dintre Operatorii Asociati pentru alocarea responsabilitatii acestora conform art. 26 GDPR. Pentru definirea intelegerii respective, Scania reprezinta de asemenea Scania CV AB si celelalte Societati din Grupul Scania si Membrii ai Retelei Scania (daca este cazul). Referirile de mai jos la Scania vor include de asemenea si referiri la entitatile reprezentate in acest mod.

15.2.  Situatiile de neindeplinire in cazurile de control asociat conform descrierii de mai sus nu se aplica anumitor Servicii limitate, atunci cand este clar conform Descrierilor Serviciilor ca Clientul actioneaza ca operator unic. In aceste circumstante exceptionale, rolul si responsabilitatile Scania in calitate de persoana imputernicita fata de Client sunt guvernate de un Acord pentru Protectia Datelor, in forma atasata si care reprezinta parte integranta din Descrierile Serviciilor respective.

15.3.  Pentru evitarea indoielilor, intelegerile privind operarea asociata din prezenta sectiune nu acopera prelucrarea Datelor Personale in afara obiectului Serviciilor furnizate Clientului.

15.4.  Scania si Clientul se vor asigura, fiecare, ca prelucrarea Datelor Personale se realizeaza conform tuturor reglementarilor legale aplicabile, inclusiv cu privire la temeiul legal si la principiile de prelucrare.

15.5.  Clientul ia cunostinta si este de acord ca Scania poate prelucra, si poate decide la propria discretie, cu privire la prelucrarea Datelor Personale in scopul si in contextul furnizarii Serviciilor catre Client, sub conditia ca utilizarea acestora sa se faca in conformitate cu Politica de Confidentialitate Scania. Clientul va indica Persoanelor Vizate sa consulte Politica de Confidentialitate, in ceea ce priveste procesarea de catre Scania.

15.6.  Scania va purta raspunderea principala pentru respectarea art. 12-22 si art. 32-34 GDPR in contextul prelucrarii de Date Personale de catre Scania.

15.7.  Partile se vor asista reciproc dupa cum va fi necesar si relevant pentru respectarea obligatiilor fata de Persoanele Vizate. Aceasta cooperare va include, insa nu se va limita, la urmatoarele:

a)      Scania va solicita Clientului, iar acesta, fara intarziere nejustificata, va furniza catre Scania, orice informatii necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor mentionate de catre Scania;

b)      Fiecare Parte va informa imediat cealalta Parte cu privire la orice riscuri identificate de incalcare a obligatiilor fata de Persoanele Vizate;

c)      Orice solicitari primite de oricare Parte de la Persoanele Vizate sau Autoritatile de Supraveghere cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre cealalta Parte vor fi imediat inaintate celeilalte Parti.

15.8.  Fiecare Parte poate angaja persoane imputernicite pentru operarea de Date Personale (conform definitiei din GDPR) pentru furnizarea sau utilizarea Serviciilor, caz in care Partea respectiva va respecta prevederile Art. 28 din GDPR.

15.9.  Scania va realiza aranjamentele esentiale conform prezentei sectiuni pentru alocarea responsabilitatilor legate de Persoanele Vizate.

15.10.               Daca si cand Scania transfera Date Personale in afara UE / SEE, catre Client, transferul va fi guvernat de Clauzele Contractuale Standard. Fiecare Parte confirma ca a revizuit Clauzele Contractuale Standard si a convenit ca acestea vor face parte integranta din Acordul semnat de Parti, sub conditia urmatoarelor:

a)      Definitiile din prezentele Conditii Generale vor completa pe cele din Clauzele Contractuale Standard;

b)      Scania este Exportatorul de Date iar Clientul este Importatorul de Date;

c)      Clientul va prelucra Datele Personale primite de la Scania conform principiilor de prelucrare date prevazute in Anexa A la Clauzele Contractuale Standard;

d)      Detaliile de transfer, si categoriile speciale de Date Personale, sunt descrise in Politica de Confidentialitate si in Descrierile Serviciilor.

 

16.   Alte prelucrari de Date

16.1.  Clientul ia cunostinta ca Scania va prelucra Date Operationale (inclusiv Date Personale) conform Politicii de Confidentialitate, si de asemenea ca aceasta Politica trebuie sa fie in mod regulat verificata, deoarece informatiile se pot modifica la un moment dat. Fara a afecta aceste prevederi, Scania va notifica Clientul in mod separat cu privire la orice modificari esentiale ale Politicii de Confidentialitate.

16.2.  Clientul va invita Persoanele Vizate sa verifice in mod regulat Politica de Confidentialitate, cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre Scania, chiar si in afara furnizarii de Servicii catre Client.

 

17.   Raspundere

17.1.  Scania nu va purta nicio raspundere in legatura cu Acordul care sa depaseasca sau sa exceada cele mentionate expres in aceste Conditii Generale sau in orice alta Parte a Acordului.

17.2.  Scania nu isi asuma nicio obligatie sau garantie, nu acorda nicio declaratie, si nu va purta nicio raspundere sau responsabilitate pentru sau cu privire la:

a)      Legalitatea utilizarii Serviciilor in orice situatie, cu privire la, inter alia, securitatea computerelor, telecomunicatiilor sau altor exporturi de date;

b)      Corectitudinea sau calitatea datelor transmise prin Servicii sau analiza acestora, fie pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Clientului conform prevederilor sociale (precum cele privind timpul de munca / condus, perioadele de odihna) sau altor criterii;

c)      Utilizarea Serviciilor de catre Client, sau, cu exceptia prevederilor contrare din Acord, calitatea rezultatelor obtinute de Client din utilizarea Serviciilor, sau necorespunderea Serviciilor cu nevoile Clientului;

d)      Defecte cauzate din conectarea incorecta, folosirea sau intretinerea necorespunzatoare a Echipamentelor, spre exemplu conectarea comunicatorilor la Produse non-Scania prin alte interfete decat portalul FMS propriu al producatorului;

e)      Distorsionarea sau pierderea de date pe durata conectarii Clientului la serverele Scania printr-o Interfata, sau utilizarea Serviciilor;

f) Cheltuieli, costuri sau daune cauzate de nerespectarea Acordului de catre Client;

g)      Accesul neautorizat in resursele de computer ale Clientului sau ale altor persoane, prin care tertii pot accesa, transmite, distruge sau distorsiona Datele Clientului;

h)      Orice cheltuieli, costuri sau daune provocate de lipsa accesului Clientului la informatii prin Interfete, dupa incetarea sau inchiderea unui Abonament sau ca urmare a stergerii informatiilor de catre Scania conform Acordului.

17.3.  In niciun caz, Scania nu va fi tinuta raspunzatoare pentru defecte ale Serviciilor sau intreruperi ale Abonamentelor, sau pentru costuri directe sau indirecte si daune suportate de Client ca urmare a acestora (precum piederi de venit, cheltuieli, pierdere sau corupere a datelor Clientului, raspunderea Clientului fata de terti), chiar daca Scania ar fi fost notificata de posibilitatea producerii acestor pierderi.

17.4.  Scania nu va fi raspunzatoare conform Acordului pentru orice defecte, costuri sau daune care au loc cu privire la, sau care sunt cauzate de Echipamente, cu exceptia cazului in care defectele, costurile sau daunele sunt acoperite de garantia Produsului Scania sau de angajamente similare ale Scania pentru Echipamente sau pentru alte bunuri furnizate de aceasta (dupa caz).

17.5.  In orice caz, in cazul incalcarii obligatiilor Scania in ceea ce priveste Abonamentele sau Acordul sau din alte cauze, Scania va fi tinuta raspunzatoare fata de Client pentru daune indirecte sau consecventiale numai in masura in care acestea au fost cauzate cu intentie sau neglijenta grava din partea Scania.

17.6.  Scania nu va fi raspunzatoare pentru incalcarea Acordului cauzata de evenimente care exced controlului rezonabil al Scania (forta majora, caz fortuit), precum defecte ale Echipamentelor, culpa sau alte circumstante care tin de Client, accidente, incendii, conflicte armate sau similare, conflicte civile, dispute de munca, actiunea sau inactiunea autoritatilor publice, inundatie, intreruperi ale electricitatii, intreruperi sau intarzieri, retele externe, Internet, conexiuni telefonice sau comunicatii.

17.7.  Fara a afecta prevederi contrare din prezentul document, daca si in masura in care oricare Parte a provocat o incalcare a obligatiilor legale (fie prevazute in GDPR, fie in alte acte) in legatura cu prelucrarea Datelor Personale in scopul prestarii Serviciilor, aceasta va despagubi si apara de raspundere cealalta Parte cu privire la orice amenzi administrative sau raspunderi pentru daune provocate Persoanelor Vizate, pe care le-ar putea suferi cealalta Parte ca urmare a incalcarii prevederilor respective.

17.8.  Orice pretentie din partea Clientului care s-ar putea naste din prezentul Acord va putea fi invocata in termen de 3 (trei) luni de la data descoperirii daunei sau temeiului pentru compensare, sau de la data cand acestea ar fi trebuit cunoscute. Termenul de 3 (luni) mai sus mentionat este un termen de decadere conform art. 2.545 din Codul Civil.

 

18.   Modificarea Conditiilor Generale

18.1.  Scania este indreptatita sa modifice sau sa schimbe aceste Conditii Generale in orice moment. Termenii si conditiile modificate vor produce efecte si se vor aplica Clientului si Abonamentelor si Serviciilor acestuia de la a paisprezecea zi dupa notificarea Clientului. Scania poate notifica aceste modificari odata cu facturile pentru Client, prin posta electronica sau normala sau prin orice Interfata folosita de Client. In cazul modificarilor Listei de Preturi, prevederile speciale ale Conditiilor Generale se vor aplica.

18.2.  Daca o modificare a Conditiilor Generale este in dezavantajul semnificativ al Clientului, acesta are dreptul sa rezilieze Contractul, cu efect de la expirarea perioadei de preaviz de 14 zile de mai sus. Daca Clientul foloseste in mod activ Abonamentul sau Serviciile dupa expirarea perioadei mentionate, se va considera ca Clientul a aprobat modificarea.

 

19.   Legea aplicabilă. Litigii.

19.1.  Prezentul Acord este guvernat de legea română.

19.2.   Orice litigiu dintre părți, în legătură cu interpretarea și/sau executarea prezentului Acord, dacă nu va putea fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi supus spre soluționare instanței judecătorești de la sediul Societății.

19.3.  În cazul în care o clauză din prezentul Acord este declarată nulă, aceasta va fi înlăturată și nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Acordului. Părțile convin ca, odată cu înlăturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuită de către părți cu o altă clauză, conformă cu spiritul prezentului Acord, dacă aceasta privește un element esențial al Acordului.

Părțile confirmă că toate clauzele au fost negociate cu bună-credință înaintea semnării Acordului. Părțile declară că acceptă expres toate clauzele acestuia si ale Anexelor acestuia, inclusiv cu privire la garanții, încetare, reziliere, denuntare unilaterala, penalitati, precum și orice alte clauze din Acord considerate conform art. 1203 din Noul Cod Civil ca fiind clauze neuzuale și îsi asumă toate consecințele ce decurg din acestea.

Prezentul Acord reprezintă întreaga înțelegere a părților și înlătură orice alt contract anterior, scris sau verbal, încheiat în legătură cu obiectul acestuia. Niciuna dintre părți nu va avea dreptul de a se baza pe vreo înțelegere sau pe vreun alt act care nu este stipulat în mod expres în prezentul Acord.

Orice modificare adusă prezentului Acord, va deveni valabilă doar dacă este facută în scris, prin încheierea unui act adițional corespunzător semnat de reprezentanții legali sau mandatarii fiecărei părți sau asa cum se prevede in cadrul Acordului.

 

Descriere Servicii Conectate

Exista mai multe pachete de servicii pentru Managementul Flotei Scania. Fiecare pachet de servicii contine unul sau mai multe servicii. Toate datele referitoare la vehicule si/sau utilizatorul mobil sunt transferate prin reteaua mobila catre serverele Scania (cu exceptia cazului cand se prevede altfel).

Informatiile despre caracteristicile si rolurile Serviciilor de Management al Flotei Scania sunt actualizate constant si pot fi regasite pe pagina Help. Clientul este raspunzator de controlul accesului la datele sale de Management al Flotei si trebuie sa se asigure ca accesul respectiv este acordat persoanelor fizice si organizatiilor terte adecvate. Informatiile cu privire la toti utilizatorii cu drept de acces pe portal pot fi regasite in Address Book.

 

Pachete de Servicii Scania de Management al Flotei

 

Monitoring

Principalele componente ale Pachetului de Monitorizare sunt cele de mai jos:

 • Email continand un raport cu datele vehiculului. Emailul este trimis in mod regulat: la final de saptamana, luna si an, si prezinta un rezumat al perioadei anterioare. Raportul cuprinde indicatorii cheie de performanta, precum consumul de combustibil si emisiile de CO2, la nivel de vehicul. Tendintele si modificarile sunt de asemenea indicate in raport.
 • Email continand un raport cu privire la necesitatile de service si intretinere iminente. Emailul este transmis saptamanal. Acesta arata vehiculele cu privire la care utilizatorul trebuie sa ia masuri pentru a asigura respectarea necesitatilor de service si intretinere periodica.
 • Acces la portalul de Management al Flotei Scania, unde se poate accesa Planificarea de Service, un program de baza pentru planificarea activitatilor de service si reparatii ale flotei. Aveti posibilitatea sa programati reparatiile pe baza inregistrarilor odometrului sau in functie de data, sau pe baza ambilor parametri. Aveti de asemenea posibilitatea de a crea rapoarte de defectiuni. Daca vehiculul dumneavoastra beneficiaza de un Plan de Intretinere Scania, activitatile bazate pe planul respectiv se vor regasi pe portal.

Aplicatia mobila Management al Flotei Scania poate fi folosita cu functiuni legate de acest pachet. Aceasta este disponibila prin App Store sau Google Play.

Daca vehiculul este echipat cu sistem de incalzire, soferul il poate opera de la distanta, prin intermediul aplicatiei mobile de Management al Flotei Scania.

 

Data Access

Serviciile de Acces Date sunt interfete de servicii online care fac posibil ca un utilizator extern sa colecteze date din Serviciile de Management Flota Scania. Aceste date pot fi integrate cu orice sistem extern. Informatiile care pot fi colectate sunt descrise in detaliu in cadrul Scania Developer Portal. Serviciile de Acces Date sunt disponibile in trei pachete diferite: Planificare Service, Localizare si Performanta.

Acces la date (API)

·        Accesul la date este un serviciu web care permite utilizatorilor externi să acceseze date de la Scania Fleet Management. Aceste date pot fi integrate cu orice sistem extern. Informațiile care pot fi accesate sunt descrise în detaliu pe portalul pentru dezvoltatori Scania (developper.scania.com).

Pachet pentru client: LOCATIE

·        Accesul la date vă oferă acces la datele privind poziția flotei prin intermediul serviciilor web

·        Informațiile sunt actualizate în mod regulat și când se declanșează anumite evenimente

Ce este furnizat:

·        Direcția - Direcția GPS în grade.

·        Latitudine -  Latitudine în grade zecimale WGS84 cu 6 precizii zecimale

·        Longitudine -  Longitudine în WGS84 grade zecimale cu 6 precizie zecimale.

·        Viteză -  Viteza în funcție de GPS în km / h.

·        Timpul poziției date - Ora la care a fost raportată poziția GPS data și ora UTC

·        Oprirea vehiculului  -  Indică dacă vehiculul a stat pe loc (conform vitezometrului vehiculului).

Obținerea credențialelor de acces

·        Ca o condiție prealabilă pentru a obține acest serviciu, fiecare consumator trebuie să obțină coduri de acces (client ID și cheie secretă) prin crearea unei aplicații în portalul - developper.scania.com -

·        Distribuitorul Scania va furniza datele de acreditare (credențiale de serviciu web) la solicitarea clientului.

·        Dacă utilizatorul este deja existent, atunci se poate autentifica pe portal folosind datele de autentificare de acces la date, numite anterior credențiale de serviciu web, care vă sunt oferite de cel mai apropiat dealer Scania.

·        Obținere ID-ul clientului și cheia secretă

·        Clientul trebuie sa genereze ID-ul clientului și cheia secretă prin crearea aplicației care va solicita să furnizați un nume și o descriere in portalul - developper.scania.com -

 

Control 10, 5 si 1

Principalele componente ale Pachetului de Control care se regasesc in cadrul portalului de Management Flota Scania sunt urmatoarele:

 • Pozitie flota – arata pozitia curenta a flotei si situatia vehiculelor. Informatia se actualizeaza regulat si o ocazia producerii anumitor evenimente.
 • Urmarire vehicul – arata pozitiile istorice ale unui vehicul selectat, pe o anumita perioada de timp.
 • Alarma Geofence – se declanseaza o alarma in cazul in care vehiculul intra sau iese dintr-o zona geografica predeterminata de utilizator.
 • Alarma Vehicul –transmite o alerta in cazul in care se declanseaza alarma pentru vehicul sau alarma antiefractie. Alertele sunt afisate pe portalul web si pot include notificari prin email si/sau SMS.  Nota: Senzorii de pe vehicul se pot declansa din eroare sau ca urmare a unei defectiuni. Prin urmare, verificati intotdeauna vehiculul fizic, pentru a constata ce s-a intamplat. Primirea unei alarme prin serviciile noastre nu poate reprezenta baza exclusiva a unei actiuni a dumneavoastra impotriva salariatilor!
  • Alarma Furt Combustibil – transmite o alerta atunci cand (a) se distruge capacul rezervorului de combustibil si/sau (b) are loc o scadere brusca a nivelului de combustibil. Vehiculul trebuie sa fie echipat cu Alarma Vehicul si senzorii adecvati.
 • Evaluare Sofer – arata o analiza a performantei soferului, pe diferite categorii, in comparatie cu alti soferi si acelasi tip de operatiune.
  Singurul scop al colectarii si analizei datelor privind soferii este de a imbunatati capacitatea soferilor de a conduce vehiculele in cel mai economic, responsabil cu mediul si sigur mod. Rezultatele sunt prezentate sub forma de rapoarte, pentru a ajuta soferul sa se dezvolte efectiv, si vor fi utilizate strict in acest scop.   Evalurea Soferilor Scania poate fi utilizata impreuna cu vehicule apartinand altor marci (OEM). In orice caz, din moment ce Scania nu are control deplin asupra echipamentelor altor marci, pot exista diferente ale rezultatelor intre marci si/sau limitari ale analizei! Nota: Scopuri precum determinarea salariilor, bonusurilor sau altor masuri care pot afecta situatia soferului la locul de munca nu se vor baza exclusiv pe continutul rapoartelor.
 • Informatii cu privire la timpul de condus.
 • Rapoarte privind combustibilul.
 • Diverse notificari si devieri.
 • Diverse optiuni pentru urmarirea si compararea vehiculelor selectate intre ele, pe baza unor indici (KPI) precum consumul de combustibil si emisiile de CO2.
 • Profilurile de personal sunt pentru salariatii din cadrul societatii dumneavoastra, in timp ce clientul este persoana pentru care lucreaza societatea dumneavoastra. Contactele sunt toate celelalte persoane cu care este posibil sa aveti contact in activitatea zilnica. Detaliile de contact sunt disponibile numai pentru societatea dumneavoastra, insa va rugam sa vedeti descrierile rolurilor in sectiunea Ajutor a portalului, pentru a vedea cine poate accesa Address Book.

Aplicatia mobila de Management Flota Scania poate fi folosita cu functiuni legate de acest pachet. Aceasta este disponibila prin App Store sau Google Play.

*Pachetul Control se prezinta in trei tipuri diferite: 10, 5 sau 1. Numarul inseamna cat de des se actualizeaza informatiile si la ce intervale sunt transmise de la vehicul, in minute (la fiecare 1, 5 sau 10 minute).

 

Scania Zone

Un abonament la un Pachet Control este o cerinta preliminara pentru Zona Scania, care poate fi descrisa ca etapa de performanta pentru functionalitatea de geo-limitare disponibila in cadrul Serviciilor de Management Flota Scania.

 • Zona Scania prezinta doua tipuri de nivel de intruziune, Informativ si Auto-conformare:
  • Informativ, informeaza soferul ca a intrat intr-o Zona guvernata de o politica.
  • Auto-conformare, vehiculul reactioneaza si se conformeaza la politica respectiva. In cazul in care soferul intra intr-o Zona de Viteza, vehiculul va ajusta viteza la valoarea stabilita. Daca soferul intra intr-o Zona de Emisii, vehiculul va trece automat la functionarea electrica.
 • Zona Scania este stabilita si administrata prin portalul Management Flota Scania.
 • Zona poate fi un cerc sau un poligon.
 • Zona Scania are doua pachete disponibile:
  • Zona Scania pentru hibride include: Zgomot, Emisii si Control Viteza
  • Zona Scania pentru alte linii include: Control Viteza.

Servicii Management Flota Scania pentru Motoare Scania

Pentru a se presta Serviciile de Management Flota Scania pentru Motoare Scania, este necesara existenta unui motor conectat cu un Comunicator Scania. In prestarea Serviciilor de Management Flota Scania pentru Motoare Scania, este implicata o terta parte. Scania Motoare vinde motorul dotat cu Comunicator Scania catre OEM. OEM monteaza motorul si Comunicatorul Scania intr-un produs final. Produsul final se vinde catre clientul final. Un raport unic de Start Garantie este transmis catre Scania BU, incluzand localizarea motorului, atunci cand motorul conectat a atins 50 de ore de functionare.

 

Servicii Management Flota Scania Descarcare Tahograf

 

Scania Remote download:

 • Permite descarcarea de la distanta a datelor din cardul soferului si din tahograf.
 • Pentru vehiculele care dețin acest tip de abonament, de asemenea, se poate realiza configurarea intervalelor de descărcare pentru șoferi și vehicule.

Scania Remote download Plus:

 • Permite descarcarea de la distanta a datelor din cardul soferului si din tahograf. Pentru vehiculele care dețin acest tip de abonament, de asemenea, se poate realiza configurarea intervalelor de descărcare pentru șoferi și vehicule.
 • Pentru vehiculele care dețin acest tip de abonament, puteți iniția și transferuri de date de la distanță. În circumstanțe normale acest lucru nu este necesar, deoarece descărcările de la distanță survin la intervale regulate. Cu toate acestea, în situații excepționale, puteți avea nevoie de această procedură pentru a vă asigura că dispuneți de cele mai recente date de tahograf de la vehicul.

Glosar & concepte:

Scania Motoare – producator de motoare, produce si vinde motoare, ca o componenta separata.

OEM – producator echipamente originale, societate care achizitioneaza motoare de la Scania Motoare, ca si componente separate in sectoarele maritim, industrial si generator de energie, cu excluderea camioanelor si autobuzelor.

Client Final – societate care achizitioneaza un produs de la OEM, pe care este montat un motor de la Scania Motoare.

Motor conectat – un motor de la Scania Motoare, cu un Comunicator Scania.

Produs Final – in contextul motoarelor conectate, reprezinta orice mijloc de transport in sectoarele maritim sau industrial (cu excluderea camioanelor si autobuzelor) si produse generatoare de energie (inclusiv genset).

 

Ce servicii sunt furnizate?

Clientul final poate beneficia de oricare dintre pachetele de servicii de Management Flota Scania (Monitorizare, Control si Acces Date), cu functionalitate limitata comparat la camioane si autobuze. OEM primeste un pachet de Furnizor Echipamente, care reprezinta acelasi tip de abonament precum Control. Principalele functionalitati si date disponibile pentru diferitele pachete se regasesc in tabelele de mai jos.

 

 

Pachete Client Final

Pachet OEM

 

Monitoring

Control

Data Access

Furnizor echipamente

Timp functionare motor

X

X

 

(X)

Consum combustibil

X

X

 

(X)

Plan de mentenanta

X

X

 

(X)

Raportare defectiuni

X (+ app)

X (+ app)

 

(X) (+ app)

Rapoarte de mediu

 

X

 

(X)

Localizare

 

X (+ app)

X

(X) (+ app)

Urmarire

 

X

X

(X)

Zona geo-limitare

 

X

 

(X)

Nota: Clientul final si OEM vor avea conturi diferite. OEM nu va vedea informatii introduse manual in portalul FMS de clientul final. Spre exemplu: evenimente de intretinere planificate, alarme geo-limitare, grupare de echipamente si destinatari.

 

Cum se diferentiaza motoarele conectate fata de vehicule (camioane si autobuze)?

·        Nu sunt disponibile date de tahograf, deci nu vor fi disponibile nici servicii de evaluare sofer, timp condus etc. in cadrul serviciului de Management Flota Scania. De asemenea, nici Serviciile Tahograf nu sunt disponibile.

 

·        Distanta condusa nu este disponibila, avand in vedere ca se calculeaza pe baza vitezei raportate la roti a vehiculului. Motoarele nu au roti, prin urmare viteza raportata la roti nu poate fi calculata. Acest lucru inseamna ca nu va fi disponibil nici calculul distantei, nici viteza medie etc. Singura viteza disponibila este cea bazata pe GPS, care este utilizata pentru functia de Urmarire.

 

Responsabilitati OEM

Rolul OEM:

 

1.      Imbunatatirea dezvoltarii produsului final (timp de functionare motoare, consum combustibil, impact asupra mediului)

 

2.      Imbunatatirea produsului final prin intermediul unei functionari cu cat mai putine intreruperi a acestuia

 

3.      Imbunatatirea alocarii resurselor ca urmare a informatiilor despre localizarea produsului final

 

Pot OEM sa dezvaluie datele clientilor finali?

 

Scania solicita catre OEM sa nu vanda niciodata datele catre terte parti.

 

In anumite cazuri, atunci cand OEM trebuie sa dezvaluie date ale clientilor finali catre partenerii de afaceri, OEM va asigura ca datele clientilor finali sunt tratate cu acelasi grad de respect si integritate precum procedeaza Scania.

 

Daca este necesar conform legii, OEM pot dezvalui datele clientilor finali catre autoritatile publice.

 

Cerinte tehnice

Pentru a folosi Management Flota Scania, vehiculele trebuie sa fie echipate cu Comunicator Scania si trebuie sa existe un abonament la un pachet de servicii. Serviciile necesita urmatoarele cerinte tehnice:

 

Pachet monitorizare:

 • Cont E-mail
 • browser Internet cu JavaScript si Cookies activate.
  • Chrome 70 sau versiune mai noua
  • Firefox versiune 60 sau mai noua, precum si toti utilizatorii Firefox pe mobil sau tableta.
  • Safari versiune 10 sau mai noua
  • Internet Explorer 11 sau versiune mai noua
  • Opera versiune 55 sau mai noua
 • Conexiune Internet: 1 Mbit/s sau mai mare
 • Rezolutie Display: 1024x768 sau mai mare

Aplicatie mobila Scania Fleet:

Se pot folosi versiunile curente si cele trei versiuni anterioare pentru iOS si Android.

 

Data Access:

Conexiune Internet

 

Control 10, 5 si 1:

Aceleasi cerinte tehnice ca si pentru Pachetul Monitorizare.

 

Scania Zone:

Camioanele produse dupa Mai 2019 detin specificatiile tehnice necesare pentru Zona. Zona Scania necesita Comunicator Scania (C300) si Coordonator Scania (COO8) precum si Unitate de Control pentru ICL (ICL3).

Pentru a accesa portalul Management Flota Scania, aceleasi cerinte tehnice precum pentru Pachetul Monitorizare.

 

Servicii Management Flota Scania Descarcare Tahograf:

Aceleasi cerinte tehnice ca si pentru Pachetul Monitorizare.

 

Se adauga:

 • Card tahograf Companie
 • Sistem operare Windows
 • Citior carduri

 

Date Stocate si Informatii

Datele specifice clientului sunt disponibile pe portalul web timp de 24 de luni, cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel. Pentru servicii legate de pozitionarea GPS a vehiculelor, disponibile clientilor Pachetului Control, termenul specific este de 18 luni.

 

Scania va stoca datele pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor pentru care acestea au fost colectate. Scania va pastra datele dumneavoastra pe perioada de timp determinata de Scania pe baza necesitatilor sale de procesare date. In locul distrugerii sau stergerii datelor personale, Scania are posibilitatea anonimizarii acestora, astfel incat acestea sa nu poata fi asociate sau legate de dumneavoastra.

 

Puteti regasi informatii suplimentare cu privire la procesele Scania si scopurile acesteia, precum si temeiurile de procesare, in cadrul Declaratiei de Confidentialitate a Grupului Scania:

 

https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/data-we-process.html

 

Disponibilitate

Portalul Management Flota Scania este disponibil in mod normal timp de 24 de ore pe zi, cu urmatoarele niveluri minime tinta.

 

Portalul Management Flota Scania sa fie disponibil 98% din timp de luni pana viner (cu exceptia sarbatorilor legale suedeze), 08.00 – 17.00 CET (Central European Time).

 

Calcul disponibilitate:

Disponibilitatea este calculata ca fiind timpul total din perioada de disponibilitate garantata minus Durata Intreruperilor si este exprimata ca procent. La calculul Disponibilitatii, Timpul de Intretinere nu este inclus in Durata Intreruperilor. Timpul de Intretinere include perioade de desfasurare a masurilor planificate care pot afecta disponibilitatea, daca acestea sunt necesare din motive tehnice, de intretinere sau operationale. Disponibilitatea se calculeaza pe luna calendaristica.

 

Intretinere

Scania are dreptul de a intreprinde masuri de intretinere si alte masuri planificate de administrare a sistemului, care pot afecta disponibilitatea daca acestea sunt necesare din motive tehnice, de intretinere sau operationale. Scania garanteaza urmatoarele, pentru perioadele respective:

 

1.      Scania garanteaza ca masurile de intretinere si alte masuri planificate de administrare sistem care afecteaza Portalul Management Flota Scania vor fi desfasurate in asa maniera incat sa minimalizeze orice inconveniente pentru utilizator.

 

2.      Notificarea perioadelor de intretinere si alte masuri de administrare sistem se va realiza pe Portalul Management Flota Scania cu cat mai mult timp posibil in avans.

 

Suport utilizator

Scania ofera suport pentru Management Flota Scania. Suportul pentru utilizatori consta intr-un help desk care este responsabil pentru asistenta clientilor si rezolvarea imediata a problemelor, in masura posibilitatii, sau in cel mai scurt timp.

 

In mod normal, suportul pentru utilizatori este disponibil intre 08:00 si 17:00 ora locala, insa poate varia de la tara la tara. Va rugam sa contactati reprezentanta locala Scania pentru mai multe informatii despre orele de functionare ale serviciului de suport.