You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Almedalsveckan 2013

Under Almedalsveckan kommer Scania att belysa flera frågor av vikt för Scanias och den svenska industrins framtid: Ökad konkurrenskraft, hållbar utveckling samt jämställdhet och mångfald står på agendan.

Scania deltar som talare och sitter med i ett flertal paneler tillsammans med företrädare för olika partier, branschorganisationer, tankesmedjor, fackförbund och myndigheter. Följ oss här, sidan uppdateras löpande under veckan.