You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Prestigefylld framgång för Scanias etanolbussar

Stiftelsen Clinton Climate Initiative (CCI) förordar Scanias etanolbussar som en av de bästa tillgängliga lösningarna för att minska koldioxidutsläppen från storstadstrafik. För Scania öppnas en ny marknad, när 40 storstäder världen över tillsammans med CCI söker ny teknik för att minska klimatpåverkan.

Stiftelsen Clinton Climate Initiative lanserades av Clinton Foundation och förre amerikanske presidenten Bill Clinton i augusti 2006. Målet är att på affärsmässiga grunder stimulera användandet av ny teknik för att minska klimatpåverkan. Samarbetet med C40-gruppen, en sammanslutning av fyrtio storstäder runt om i världen som arbetar för att minska klimatpåverkan, syftar till att skapa en större efterfrågan på renare tekniska lösningar.

Scania har nästan 20 års praktisk erfarenhet av etanolbussar i drift. Nu introduceras den tredje generationen etanolmotorer, som också anpassas för lastbilar i distributionstrafik. Jämfört med en konventionell dieselmotor minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 90 procent vid körning på etanol framställd exempelvis ur sockerrör.

CCI:s val av Scania har föregåtts av en omfattande utvärdering av tekniken. Erfarenheterna från Stockholm, där merparten av innerstadsbussarna nu utgörs av Scanias etanolbussar, visar att det är möjligt att övergå till förnyelsebara bränslen i stor skala för stadstrafik.

Etanolbussar testas nu i flera av världsstäderna i C40-gruppen, däribland Madrid, Melbourne, Peking och São Paulo.

– Att bli utvald av CCI är en stor framgång för Scanias långsiktiga satsning på motorer för förnyelsebara bränslen, säger Scanias koncernchef Leif Östling. Våra etanolbussar har jämförbar driftsekonomi med en dieselbuss och här öppnar sig en stor möjlighet.

– Miljömässigt innebär utmärkelsen också ett genombrott. Klimatfrågan är en angelägenhet för alla delar av samhället. Scania bidrar med kommersiellt gångbara och hållbara lösningar som möjliggör en snabbare övergång från oljeberoende till förnyelsebara drivmedel.

C40-gruppen består av: Addis Abeba, Bangkok, Beijing, Berlin, Bogota, Buenos Aires, Kairo, Caracas, Chicago, Delhi, Dhaka, Hanoi, Hong Kong, Houston, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Karachi, Lagos, Lima, London, Los Angeles, Madrid, Manila, Melbourne, Mexico City, Moskva, Mumbai, New York, Paris, Philadelphia, Rio de Janeiro, Rom, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Sydney, Toronto, Tokyo och Warszawa.

Genom stiftelsen William J Clinton Foundation stöder president Clinton de mänskliga värdena rättvisa och möjlighet för alla. Hans vision utgör stiftelsens uppdrag: Att underlätta för människor i Förenta Staterna och resten av världen att klara ett ömsesidigt globalt beroende.

För ytterligare information kontakta Hans-Åke Danielsson, Press Manager, Corporate Relations, tel 070-3468811, epost hans-ake.danielsson@scania.com