You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania och Sandvik satsar på verkstadspraktik för teknologer

Sommarjobbet ordnat, fyra högskolepoäng samt lön under tiden. Scania och Sandvik erbjuder i år verkstadspraktik för 65 teknologer. Satsningen är en investering för framtiden och en grund för att kunna bedriva uthållig, avancerad och lönsam produktion i Sverige.

Produktionsteknik är ett ämne som tappat i intresse hos studenterna på landets högskolor, även om en viss uppgång har kunnat noteras de senaste två åren. För att vända den negativa utvecklingen erbjuder Scania för tredje året i rad sommarpraktik för att locka fler teknologer att välja produktionsteknisk inriktning. Förra året tog Sandvik upp handsken och tar i år emot 23 teknologer.

De båda industriföretagen betonar att produktutveckling är en konkurrensfördel som skapar tillväxt och behåller sysselsättningen i landet. Syftet med praktiken är också att rekrytera kvalificerade tekniker.

– Rekryteringen av kompetenta medarbetare är en nyckelfråga för svensk verkstadsindustri. Därför måste vi anstränga oss ännu mer för att tillförsäkra en fortsatt försörjning av civilingenjörer. Vi på Scania och Sandvik ser praktikveckorna som ett av de bästa sätten att visa upp företaget och alla de spännande jobb som finns inom området produktionsteknik. Samtidigt får teknologerna möjlighet att skaffa sig den viktiga praktiken, säger Thomas Karlsson, Senior Vice President och ansvarig för Scanias komponenttillverkning.

– Vi behöver kvalificerade och duktiga medarbetare. Om vi ska kunna konkurrera med ett högt lönekostnadsläge måste vi förlita oss på både teknik och människor. Praktiken är ett bra sätt att marknadsföra sig ut mot studenterna, säger Kjell Söderhäll, General Manager Sandvik Production Gimo.

I Scanias och Sandviks sju respektive nio veckor långa sommarpraktik varvas praktiskt operatörsarbete med teori. Ett uppskattat inslag i utbildningen är ett projektarbete med uppgift att ta fram förslag till förbättringar i produktionen som presenteras för företagens fabrikschefer i slutet av praktikperioden.

Scania har hittills anställt fem tidigare sommarpraktikanter och en av praktikanterna gör sitt examensarbete på företaget.

– Tack vare praktiken på Scania fick jag en god inblick i företaget och hur produktionen ser ut i verkliga livet till skillnad mot i skolböckerna. Det var nyttig kunskap att vara nära produktionsmaskinerna, säger Emma Skoglund som både praktiserat och gjort examensarbete på Scania och nu arbetar som beredare inom produktionsteknik.

För ytterligare information, kontakta: Hans-Åke Danielsson, Press Manager,

tel. 08-553 856 62, epost hans-ake.danielsson@scania.com