You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania utsett till Årets förbättrare

Scania har tilldelats utmärkelsen Årets förbättrare, som delades ut av SvD Näringsliv i samband med den årliga Kompetensgalan i Stockholm.

Priset ges till det företag som under året på ett tydligt sätt förbättrat sitt arbete med miljö, sociala och affärsetiska aspekter.

– Priset är ett erkännande till hela Scania-organisationen för ett systematiskt och långsiktigt arbete. Det är varje medarbetares dagliga insatser och grundläggande värderingar som gör skillnad, säger Scanias informationsdirektör Cecilia Edström.

Scania har integrerat miljöhänsyn i hela sin verksamhet: från produktutveckling och produktion, i relation till sina leverantörer och i försäljnings- och serviceverksamheten.

Scania är också den enda lastbilstillverkaren som producerar helt etanoldrivna bussmotorer.

Under de senaste åren har Scania arbetat med att identifiera sociala risker i sin verksamhet och med att utveckla verktyg och processer för att hantera dessa risker. Företaget har pilottestat sina verktyg i Kina för att på ett konkret sätt bedöma deras lämplighet och effektivitet.

Dessa tre områden poängteras särskilt av juryn.

Frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande är integrerade i Scanias verksamhet och affärsmässiga prioriteringar, och de strategiska besluten fattas av den verkställande ledningen. De operativa besluten fattas inom varje linjeorganisation.

– Vårt arbete med att förbättra miljön gynnar företaget, dess anställda och aktieägarna – och går att räkna hem. Även miljömässigt hänsynstagande måste dock baseras på beslut och överväganden på kommersiella grunder. Om ingen köper våra produkter har vi ju inte åstadkommit något, avslutar Cecilia Edström.

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations, tel 070-588 35 57

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 32 800 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2006 uppgick faktureringen till 70,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 5,9 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com