You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Martin Winterkorn föreslås till ny ordförande i Scania

Börje Ekholm, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz och Martin Winterkorn föreslås väljas till nya ledamöter i Scanias styrelse vid årsstämman den 3 maj 2007.

Sune Carlsson, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder och Lothar Sander har avböjt omval.

Vito H. Baumgartner, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Peter Wallenberg Jr och Leif Östling föreslås till omval.

Valberedningen föreslår att Martin Winterkorn utses till ordförande och Börje Ekholm till vice ordförande.

Martin Winterkorn är ordförande i Board of Management, Volkswagen AG och ordförande i Supervisory Board, Audi AG.

Hans Dieter Pötsch är ledamot i Board of Management, Volkswagen AG, ansvarig för 'Finance and Controlling'.

Francisco Javier Garcia Sanz är ledamot i Board of Management, Volkswagen AG, ansvarig för 'Supply'.

Börje Ekholm är VD och koncernchef, Investor AB.

Valberedningen utgörs av Lennart Johansson, ordförande och representant för Investor AB, Gudrun Letzel, som representerar Volkswagen AG, Bernd Pischetsrieder, styrelseordförande i Scania, och Marcus Wallenberg, som representerar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

För ytterligare information,

kontakta Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations,

tel 08 553 835 57.