You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias styrelse vidhåller sitt avvisande av MAN:s erbjudande som innebär avsevärd undervärdering av Scania

Enligt uppgifter i marknaden har MAN, samtidigt som bolaget föreslagit vänskapliga samtal mellan företagen, idag uppträtt som aggressiv köpare av röststarka A-aktier i Scania. Med anledning av dessa uppgifter upprepar Scanias styrelse sitt avvisande av MAN:s fientliga bud. Efter att ha rådgjort med sina finansiella rådgivare vill styrelsen vidare betona att erbjudandet väsentligt undervärderar Scania i två betydelsefulla avseenden:

- Utsikterna för Scanias resultat som självständigt företag beräknas avsevärt överstiga marknadens konsensus.

- De synergier som MAN angivit är väsentligt underskattade jämfört med den verkliga synergipotentialen i ett samgående mellan Scania och MAN.

Till följd av jäv har och kommer Volkswagens representanter i Scanias styrelse inte att delta i några beslut avseende MAN.

Ytterligare information kommer att lämnas i samband med Scanias niomånadersrapport den 16 oktober 2006.

För frågor kontakta:

Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations,

telephone +46 70 588 35 57