You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania tillbaka i börsens finrum

– Det är uppenbart att de senaste årens inlåsning av ägandet har varit hämmande för likviditeten i aktien. För oss i Scania känns det stimulerande att aktien återigen tillhör Stockholmsbörsens mest omsatta. Det säger Scanias VD Leif Östling med anledning av att bolaget återtar sin plats på Stockholmsbörsens lista Mest Omsatta.

Efter det att Volvo i enlighet med EU-Kommissionens beslut från mars 2000 avyttrat sitt innehav i Scania har handeln med Scania-aktier ökat kraftigt. Sedan den 8 mars i år har i genomsnitt 26 700 Scania A-aktier och 1 170 000 B-aktier per dag omsatts på Stockholmsbörsen. Handeln i Scania B har ökat med 1 000 procent jämfört med helåret 2003.

Scania har idag närmare 44 000 aktieägare, varav de tio största ägarna står för 54,6 procent av kapitalet och 85,4 procent av rösterna. Totalt finns 200 miljoner Scania-aktier, 100 miljoner A- och 100 miljoner B-aktier

Via länken www.scania.com/ir finns tillgång till en utförlig statistik som visar  ägarstrukturen i Scania per den 28 maj 2004.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 29 100 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma företag. Under 2003 blev faktureringen 50,5 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,6 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 95 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige.  Scanias pressreleaser finns på internet,

www.scania.com

[N04016SE] H-Å Danielsson